Logo vierklank.nl
Op de Korssesteeg in Westbroek wordt het verkeer gemonitord via kentekenregistratie. [foto Henk van de Bunt]
Op de Korssesteeg in Westbroek wordt het verkeer gemonitord via kentekenregistratie. [foto Henk van de Bunt]
Politiek

Proef kentekencamera Westbroek verlengd

Om meer ervaring op te doen met een nieuw beheersysteem voor het verlenen van dagontheffingen voor de geslotenverklaring van de Korssesteeg in Westbroek is de proef met cameraregistratie verlengd tot 1 april 2019.

De proef met kentekenregistratie met de camera geeft inzicht in de verkeersbewegingen. De tussenresultaten van eind januari laten zien, dat het aantal voertuigen tijdens de spitsuren is afgenomen met ongeveer 65 procent. Ook blijkt dat ongeveer een derde van de passerende automobilisten geen ontheffing heeft.

De proef startte in december 2018 op initiatief van inwoners en ondernemers. De resultaten van de testfase kunnen leiden tot bijstellingen van bebording en het ontheffingensysteem. Daarnaast draagt de test bij aan een definitief systeem om de geslotenverklaring tijdens de spitsuren te kunnen handhaven.

App testen
Onderdeel van de test is het opdoen van ervaring met een nieuw beheersysteem van ontheffingen door ondernemers. Tijdens de proef testen zij een app waarmee zij dagontheffingen voor hun klanten kunnen aanvragen. Omdat de ingebruikname van deze nieuwe app startproblemen gaf, is er nog te weinig ervaring opgedaan met het gebruik ervan. Dit is de reden dat de testfase met een maand verlengd is tot 1 april 2019.

Leefbaarheid
Het inrijverbod op de Korssesteeg tijdens de spitsuren geldt sinds 2009 en is aangegeven met borden. Veel automobilisten negeren het verbod. Het vele autoverkeer tast de leefbaarheid aan op de smalle wegen in het landelijk gebied waarvan ook fietsers en lokaal vrachtverkeer gebruikmaken. Uit onderzoek is gebleken, dat veel forenzen de route over Westbroek gebruiken om de files aan de noordkant van Utrecht te vermijden. Meer informatie over de proef met de kentekencamera is te vinden op debilt.nl als u 'Korssesteeg' invult in het zoekvenster.


 

Meer berichten