Logo vierklank.nl
De leerlingen zijn heel geconcentreerd aan het oefenen op de oefenpop en helpen elkaar wanneer nodig.
De leerlingen zijn heel geconcentreerd aan het oefenen op de oefenpop en helpen elkaar wanneer nodig.

Training AED burgerhulpverlener

Twaalf leerlingen uit klas 4 van Aeres Mavo Bilthoven hebben op donderdag 7 februari op school een bijzonder leertraject gevolgd. In een training die op vrijwillige basis op school in de middag- en avonduren is gegeven werd het gebruik van de AED getraind en het optreden als burgerhulpverlener.

In totaal hebben 24 leerlingen uit klas 4 zich aangemeld om deze training te volgen. Binnenkort vindt er weer een training plaats voor 12 leerlingen uit klas 4. In december heeft ook een groep leerlingen uit klas 3 de training gevolgd die voor al deze klassen wordt gegeven door Ronald Blankevoort, leraar Biologie van de Aeres MAVO. Stichting Hartslag De Bilt verleent ook zijn medewerking en ondersteuning bij de trainingen.

Reanimatie
Docent Ronald Blankevoort had een trainingstraject ontwikkeld dat bestond uit theorie, instructiefilmpjes en vooral veel oefenen met de AED in combinatie met mond-op-mondbeademing. In groepjes van vier oefenden de leerlingen de reanimatietechniek op de aanwezige poppen waarbij ze elkaar ondersteunden en indien nodig aanwijzingen gaven. De leerlingen leken erg doordrongen van het feit dat zij het verschil kunnen maken wanneer zich een situatie voordoet in hun nabijheid waarbij reanimatie moet worden toegepast. Het trainingstraject duurde van 16.00 tot 20.30 uur en werd afgesloten in de aanwezigheid van vele ouders met de uitreiking van een certificaat aan alle leerlingen.   

Aeres Mavo Bilthoven is ook zelf in het bezit van een AED. Samen met de Stichting Hartslag De Bilt wordt gekeken of het apparaat dat nu in de school hangt buiten kan worden opgehangen voor algemeen gebruik.

Meer berichten