Logo vierklank.nl
V.l.n.r. Elleny, Anneke, Hanneke, Heino, Jose en Djoska. De totale groep bestaat uit 10 vrijwilligers.
V.l.n.r. Elleny, Anneke, Hanneke, Heino, Jose en Djoska. De totale groep bestaat uit 10 vrijwilligers.
Zorg

Mens De Bilt zoekt vrijwilligers voor informatieve huisbezoeken

Jaarlijks krijgen alle 80- en 85-jarige inwoners van gemeente De Bilt een uitnodiging vanuit Mens De Bilt voor een (vrijwillig) vertrouwelijk gesprek met één van haar vrijwilligers. Ook dit jaar staan weer zo'n 600 adressen op de nominatie voor een bezoek. En daar wringt 'm nu net de schoen. Er is een tekort aan vrijwilligers.

door Walter Eijndhoven

Er gebeurt veel in zorg en ondersteuning en niet iedere burger weet daarin goed haar of zijn weg te vinden. Een aantal jaar geleden besloten gemeente De Bilt en Mens De Bilt daarom samen in zee te gaan en oudere inwoners actief te informeren over mogelijkheden binnen de gemeente op het gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit.

Mans genoeg
'Iedereen die 80 of 85 jaar wordt en binnen de gemeente De Bilt woont, ontvangt een uitnodiging voor een informatief gesprek', vertelt Elleny Wijnja, sociaal werker bij Mens De Bilt. 'Vroeger deden wij huisbezoeken toen inwoners 75 jaar werden, maar steeds vaker staat deze leeftijdsgroep nog vol in het leven en vinden zij hun weg toch wel binnen alle mogelijkheden die de gemeente hen biedt'. 'Tegenwoordig zijn zelfs veel 80-jarigen mans genoeg om bepaalde informatie te achterhalen', vult Hanneke, één van de tien vrijwilligers haar collega aan.

600 adressen
Elke vrijwilliger krijgt vanuit Mens De Bilt een aantal adressen uit de doelgroep. Daarna hebben zij tot eind van het jaar de tijd om contact te zoeken met de hen toegewezen inwoners. Hanneke: 'Het fijne van dit vrijwilligerswerk is dat je je eigen tijd kunt indelen. Heb ik komende week meer tijd? Dan neem ik contact op met meerdere inwoners. Zo kan ik mijn toegewezen deel afwerken, het jaar rond. Vaak zijn de gesprekken met hen erg leuk. Iedereen heeft z'n eigen verhaal, zoals een meneer die graag meer contacten zou willen. Dankzij een gesprek met één van onze huisbezoekers, sluit hij nu iedere dinsdag aan bij 'samen lunchen' in restaurant Bij de Tijd en heeft hij sociale contacten met anderen'.

Afspraak
Met de inwoners die instemmen voor een informatief huisbezoek maakt de vrijwilliger een afspraak. Tijdens het gesprek tussen vrijwilliger en inwoner wordt besproken hoe (eventuele) problemen kunnen worden aangepakt en welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Veel burgers weten niet welke mogelijkheden de gemeente, Mens De Bilt of andere organisaties hen bieden bij bepaalde problematiek. Of dat nu is op het gebied van mantelzorg, huursubsidie, het verkrijgen van een U-pas, invullen van formulieren of aanpassingen aan het toilet of de badkamer. 'Natuurlijk kunnen alle senioren, ongeacht hun leeftijd een huisbezoek aanvragen', laat Wijnja weten. 'Voor alle vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, financiën, dagbesteding, (geestelijke) gezondheid of relaties kunnen huisbezoekers de weg wijzen naar diverse instanties binnen de gemeente'.

Vergrijst
De bevolking van De Bilt vergrijst in hoog tempo. Alleen al in deze gemeente komen er per jaar zo'n 600 bij. 'Dat is heel veel. Daarom zijn wij op zoek naar meer vrijwilligers, mensen die bezoeken willen afleggen bij onze doelgroep', legt Wijnja uit. 'Het leuke van dit werk is dat je nooit weet waar je terechtkomt', vult Hanneke aan. 'Is een 80- of 85-jarige hulpbehoevend? Of eenzaam? Of staat hij of zij juist nog midden in het leven? Met veel vrienden en familie om haar/hem heen? Tijdens een gesprek is het aan jou om dat uit te zoeken'. Het informatief huisbezoek is in principe eenmalig. Huisbezoekers verstrekken zoveel mogelijk informatie. Tijdens het gesprek krijgt de 80- of 85-jarige een 'Informatiebrief', een folder met allerlei weetjes. Ervaring leert dat het huisbezoek altijd als zinvol wordt ervaren.

Vrijwilligers
Mens De Bilt zoekt nog minimaal vier vrijwilligers. Hanneke: 'Als je tijd overhebt, ervan houdt om met mensen bezig te zijn, in een gezellig team en het leuk vindt om mensen te informeren over alles wat wij hen te bieden hebben, dan is deze functie misschien iets voor jou. Je kunt je eigen tijd indelen. Dus even geen tijd om bezoeken af te leggen? Geen probleem. Maar als je meerdere huisbezoeken wilt afleggen in een week, is dat ook prima'. Mens De Bilt zoekt enthousiaste mannen en vrouwen die ervaring hebben in het voeren van gesprekken en sociaal vaardig zijn. De onderlinge communicatie verloopt via de mail, dus enige ervaring met de computer is noodzakelijk. Mens De Bilt werkt iedere huisbezoeker in en jaarlijks vindt een training 'gespreksvaardigheden' plaats. Ook kan iedere huisbezoeker zich inschrijven voor een aantal door Mens De Bilt georganiseerde workshops voor vrijwilligers (deze zijn kosteloos). En elke twee maanden is er een informatiebijeenkomst met een inhoudelijk onderwerp. Daarna is er tijd om ervaringen uit te wisselen.

Wanneer u aan de slag wilt als vrijwilliger bij Mens De Bilt, neem dan contact op met huisbezoek@mensdebilt.nl of via 030 7440595.

Meer berichten