Leerlingen HNL op Wiskunde Olympiade
Logo vierklank.nl
Abdel Azougagh brengt de leerlingen alle beginselen van de wiskunde bij.
Abdel Azougagh brengt de leerlingen alle beginselen van de wiskunde bij.
Jeugd

Leerlingen HNL op Wiskunde Olympiade

Om naar de finale in 2020 in Rusland te mogen, worstelden leerlingen van Het Nieuwe Lyceum (HNL) in Bilthoven zich op woensdag 24 januari door de eerste wedstrijdronde. Tijdens trainingsdagen en -weekenden maakt de groep zich op voor de volgende voorronde in maart, om ook dan zo goed mogelijk te kunnen scoren op wiskundig inzicht. 

door Walter Eijndhoven

De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor leerlingen van havo en vwo. Alle leerlingen van klas 1 tot en met 5 van HNL, met belangstelling voor wiskunde, konden meedoen aan de eerste ronde. De 25 deelnemers werden met uitdagende opgaven getest op creativiteit en wiskundig inzicht.

Trainingen
Al vanaf half november krijgen deelnemers aan de Wiskunde Olympiade extra trainingen van hun wiskundedocent Abdel Azougagh. 'Voor de eerste ronde hebben zich dit jaar 25 leerlingen aangemeld', vertelt Azougagh. 'Voordat de eerste toets op school plaatsvond kreeg iedereen extra wiskundetrainingen, ook in het weekend'. Azougagh nam alle stof secuur door met de leerlingen op het gebied van algebra, meetkunde, getaltheorie, polynomen, ongelijkheden en inductie, zodat zij alle benodigde stof beheersen. Azougagh: 'Voor de eerste ronde moesten zij allerlei puzzels en raadsels oplossen. Dit verliep heel goed. Voor de toets krijgt iedereen 100 minuten de tijd, maar sommigen hebben die tijd ook echt nodig'.

Bewijzen
Ook voor de tweede ronde in maart worden de deelnemers goed voorbereid. Daarna vindt de landelijke finale plaats op 13 september, aan de Technische Universiteit Eindhoven. De deelnemers aan de landelijke finale worden niet alleen op hun eindantwoord beoordeeld, maar komt het ook aan op volledige berekeningen of het geven van sluitende bewijzen. Om hier goed beslagen ten ijs te komen, vindt de finaletraining plaats. Deze bestaat uit vier trainingsmiddagen aan een universiteit, waarin diverse wiskundige technieken worden geoefend en de leerlingen leskrijgen in het oplossen van opgaven en het opschrijven van bewijzen. Azougagh: 'Mijn ultieme doel is natuurlijk Rusland. Al gaat maar één leerling volgend jaar naar dé finale, dan ben ik tevreden'.

Meer berichten