Logo vierklank.nl
Natuur & Milieu

Snoeien in het park

Een medewerker van het Wijkserviceteam De Bilt geeft enkele vrijwilligers aanwijzingen waar er gesnoeid mag worden tijdens de januari-werkochtend van de Vrienden van het Van Boetzelaerspark in De Bilt. (foto Frans Poot)

Meer berichten