Logo vierklank.nl
Dat wil ik effe kwijt.....

Dat wil ik 'effe' kwijt…..

Schoon straatje?


Met name politici en andere aanverwante hoge functionarissen wekken vaak de indruk erg handig te zijn in het toepassen van het hier genoemde, waardoor deze uitdrukking een veelal negatieve klank heeft: je eigen verantwoordelijkheid 'wegvegen' lijkt soms zo gemakkelijk.

Maar deze uitdrukking kan ook een positieve klank hebben, wanneer jij en ik na een stevige sneeuwbui ons eigen stukje straatje schoon vegen zodat de postbode, de krantenbezorgers, de oudere van dagen enz. 'veilig' hun ding kunnen doen.

Lijkt niet gemakkelijk, is gemakkelijk.

Albert Makkinga, Maartensdijk

Meer berichten