Logo vierklank.nl
Ruud van Groesen overhandigde het rapport aan Liz van Duin.
Ruud van Groesen overhandigde het rapport aan Liz van Duin. (Foto: Michele Giebing)
Politiek

Rapport meerwaarde verondiepen overhandigd

Donderdag 24 januari heeft Liz van Duin, directeur Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het rapport 'De meerwaarde van verondieping' in ontvangst genomen op de Hooge Kampse Plas.

In het onderzoek zijn de effecten van acht verondiepingen van diepe plassen verspreid over Nederland onderzocht op de natuurwaarden en de waterkwaliteit. Het onderzoek is uitgevoerd door externe partijen die hebben gekeken naar de biodiversiteit (aantallen vogels, vissen, insecten en planten) en de waterkwaliteit zowel voor, tijdens als na het verondiepingsproject.

GrondbankGMG is bezig met de verondieping en herinrichting van de Hooge Kampse Plas. Directeur Ruud van Groesen overhandigde het rapport aan Liz van Duin. Ruud van Groesen: 'Door het zorgvuldig herinrichten van diepe plassen willen wij meerwaarde creëren voor natuur en landschap. Ter onderstreping van deze ambitie is de afgelopen twee jaar in samenwerking met verschillende partijen dit onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten laten zien dat het verondiepen van diepe plassen fantastische resultaten oplevert'.

Hooge Kampse Plas
De Hooge Kampse Plas is een mooi voorbeeldproject waar met hergebruiksgrond herinrichting mogelijk is geworden. In mei 2010 is K3 in samenwerking met Utrechts Landschap gestart met de verondieping en herinrichting van de plas. In en rond de plas worden ecologische en maatschappelijke doelen met elkaar verbonden. GrondbankGMG, onderdeel van de K3 organisatie, zorgt voor de gewenste herinrichting, maakt de plas ondieper en legt eilanden aan. Rob Veenbrink, boswachter van Utrechts Landschap: 'We kijken uit naar het eindresultaat, maar zijn nu al enthousiast over de ontwikkeling van de natuur in het gebied'.

HvdB

Meer berichten