Logo vierklank.nl
Voor het eerst op sollicitatiegesprek.
Voor het eerst op sollicitatiegesprek.
Jeugd

Oefenen in het solliciteren

door Henk van de Bunt

De laatste woensdag van januari is op de Aeres-mavo (voorheen Groenhorst College) in Maartensdijk voor de vierde klassers een bijzondere dag. Dan gaan alle leerlingen na een grondige voorbereiding in de praktijk oefenen in het solliciteren.

In het proces er naar toe alsmede in de afwikkeling was ook nu weer Rotaryclub De Bilt - Bilthoven betrokken. De werkgeversrol wordt gespeeld door de leden van de Rotaryclub. Een aantal Rotary-leden krijgt dan een stuk of vier sollicitanten bij hen op kantoor of op hun werk.

Workshop
De samenwerking tussen de school en de Rotaryclub loopt al een tiental jaren, waardoor de Rotarians de nodige ervaring hebben opgedaan bij het voorbereiden van de jaarlijks zo'n 100 4e-jaars VMBO'ers op hun eerste sollicitatiegesprek. De leerlingen hebben eerst een sollicitatiebrief leren schrijven tijdens de lessen Nederlands. Ook hebben zij in workshops geoefend in het voeren van een sollicitatiegesprek. Een paar weken voorafgaand aan de sollicitatie-dag hebben de leerlingen op school klassikaal geoefend. Zij kregen in die oefening al een serie tips mee voor een goed gesprek. Een reactie: 'Ook al is het een oefening, het is nog best spannend om zo'n gesprek met een 'werkgever' te doen, jezelf voor te stellen en over je sterke punten te moeten praten'. Bijna honderd leerlingen zijn op gesprek geweest. Het daadwerkelijke sollicitatiegesprek, waarbij de Rotarian zich zo goed mogelijk heeft ingeleefd in de vacature, duurt zo'n halfuur. Vervolgens wordt het gesprek geëvalueerd, maar ook de brief wordt nog eens samen bekeken. Want ondanks dat er in de les Nederlands al veel aandacht aan is besteed, kunnen vaak nog goede tips voor de eerste echte sollicitatiebrief worden gegeven.

Ervaring
De leerlingen hadden de keuze uit een twintigtal advertenties, variërend van minikraan-machinist tot banketbakker en van kapster tot dierenartsassistente. Vervolgens schreven zij tijdens het vak Nederlands een sollicitatiebrief naar de baan van hun keuze: 'Dat is best wel een moeilijke opdracht. Hoe breng je nu in een paar zinnen over wat voor die mogelijke werkgever van belang zou kunnen zijn'. Coördinerende leerkrachten José Dorresteijn en Lieke Hilligehekke zijn best tevreden met het project: 'Rotary De Bilt- Bilthoven doet dit programma elk jaar met de school. Natuurlijk is het eindresultaat geen echte baan, maar het geeft de leerlingen wel een bijzondere ervaring in het voeren van zo'n gesprek. Beoordeeld wordt op: voorbereiding, houding, mondelinge vaardigheden, interactie, improvisatie en op de sollicitatiebrief en CV. Er wordt geen cijfer aan de leerlingen gegeven, omdat het opdoen van deze (leer-)ervaring belangrijker is dan een cijfer. Daarom is meedoen ook gewoon verplicht'.

Pijlers
De samenwerking tussen de school en de Rotaryclub kwam ooit tot stand op de Beursvloer van Samen voor De Bilt. Rotarian Klaas Kuiken: 'Dit project sluit goed aan bij één van de vier pijlers van de Rotary: Community Service. De leden zijn enthousiast om dit sollicitatieproject mede vorm te geven. Niet in de laatste plaats vanwege de mooie ontmoetingen die zij hebben met deze jonge doelgroep. De meewerkende Rotarians hebben de betreffende leerlingen een persoonlijke uitnodiging gestuurd, om op woensdag 30 januari op gesprek te komen. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op diverse kantoorlocaties in de gemeente De Bilt. Voor de leerlingen is dit meestal hun eerste sollicitatie-ervaring. De spanning is dan ook soms te snijden. Zowel de locatie waar de sollicitatie plaatsvindt, als degene met wie het gesprek gevoerd wordt, zijn immers nieuw. Ook het soort gesprek is anders dan anders'.

Meer berichten