Logo vierklank.nl
Jennie Houben en Johan L'Honoré Naber.
Jennie Houben en Johan L'Honoré Naber.
Kunst & Cultuur

Cultuur in De Bilt naar Kunstenhuis

De redactie van Cultuur in De Bilt geeft het stokje over nu de gemeente De Bilt heeft aangegeven de werkzaamheden van Cultuur in De Bilt in 2019 onder te brengen bij Het Kunstenhuis De Bilt - Zeist. De portal Cultuur in De Bilt blijft een onafhankelijke site waarop alle evenementen, waar binnen de gemeente dan ook, hierop vermeld worden.

door Henk van de Bunt

De afgelopen viereneenhalf jaar is de redactie druk geweest met het promoten van culturele activiteiten in de hele gemeente De Bilt via de webportal van Cultuur in De Bilt en de maandelijkse gedrukte cultuurladder. De redactieleden Jennie Houben (keramist bij Atelier VoorDeDijk in Groenekan) en Johan L'Honoré Naber (o.a. vlaggencoördinator van St. 900jr. De Bilt) zijn geboren en getogen in De Bilt en goed bekend met de gemeente. Voor hen was dit een reden om zich als vrijwilliger in te zetten voor het culturele veld in deze mooie gemeente. Eén van de speerpunten van het gemeentelijk cultuurbeleid was de Cultuuragenda die tijdens de Kunstmarkt van september 2012 werd gelanceerd dat één van de projecten van cultuurcoördinator Fredie Blankestijn was in 2011. Via haar is de huidige redactie op vrijwillige basis in 2014 voortvarend en enthousiast met de vernieuwde website van start gegaan. Dat heeft voor een oppepper van de Cultuuragenda gezorgd. In 2016 is de inhuur van de cultuurcoördinator beëindigd en is de redactie zelfstandig doorgegaan.

Folders
Met de online cultuuragenda zien inwoners en bezoekers van de gemeente wat er hier te doen is. De redactie kwam de organisatoren op het spoor via een groeiend netwerk, via internet en andersom. Het culturele veld ontdekte de webportal en begon de meerwaarde ervan in te zien. Jennie Houben: 'We hebben bij diverse evenementen de website gepromoot door er met vlaggen te staan en folders uit te delen. Er zijn maandelijks papieren ladders samengesteld, deze worden verspreid in alle kernen van de gemeente. Van alle Biltse dorpskernen staat het brede aanbod aan culturele evenementen zoals filmvoorstellingen, exposities, toneeluitvoeringen, openluchtvoorstellingen, concerten en lezingen nu overzichtelijk en chronologisch op de webportal'. Naast de activiteiten wordt op de website ook een overzicht van alle culturele instellingen en ateliers bijgehouden. Culturele instellingen kunnen het totaal overzicht gebruiken om hun eigen evenement te plannen. Regelmatig komt het voor dat er meerdere evenementen in hetzelfde weekend plaatsvinden. Door de online cultuuragenda te raadplegen kan dit worden voorkomen.

Webportal
Het meeste werk hebben Jennie en Johan thuis gedaan bij gebrek aan een werklocatie. Inmiddels worden er voor zo'n 40 instanties evenementen geplaatst. In 2016 zijn de werkzaamheden uitgebreid met Facebook en Twitter. In de 2e helft van 2016, mede door de ontwikkelingen op IT-gebied en door de apps van de social media, voldoet de website niet meer aan de huidige eisen. Johan L'Honoré Naber: 'Ook door niet op te lossen mankementen aan de huidige website zijn we op zoek gegaan naar een oplossing. Samen met de IT-ers hebben wij een programma van eisen voor de nieuwe webportal opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de wensen van de bezoekers van de website. Dat project is wat langer doorgelopen en de hoop is dat er in 2019 een nieuwe webportal komt. De bouw van de nieuwe webportal die voortvarend is opgepakt stagneert nu nog maar we gaan ervan uit dat deze spoedig de lucht in gaat. Dan zal de website volledig vernieuwd zijn en voldoen aan de eisen van de huidige tijd, overzichtelijk en goed toegankelijk zijn'.

Actueel aanbod
Jennie en Johan hebben mooie herinneringen overgehouden aan het werk voor het culturele veld, mede door de waardering en vele leuke reacties van aanbieders en genieters, de cultuurliefhebbers zowel van binnen en als van buiten de gemeente. Ze horen dat bezoekersaantallen van evenementen omhoog zijn gegaan en inwoners maken goed gebruik van de webportal. Men is er verbaasd over hoeveel er in deze gemeente op het gebied van kunst en cultuur georganiseerd wordt. Ze zijn blij met het actueel aanbod en het totaaloverzicht dat Cultuur in De Bilt hen biedt. In 2018 zijn de bezoeken opgelopen tot 17.600 maal per jaar, met een gemiddelde van 1.466 per maand, 49x per dag. Zij wensen de nieuwe redactie veel succes met de webportal en een verder stijgende lijn van het bezoekersaantal.

Wethouder
Cultuurwethouder Dolf Smolenaers: 'Jennie Houben en Johan L' Honoré Naber hebben zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme ingezet voor de cultuur in De Bilt. Ik had beiden enkele weken geleden op het gemeentehuis te gast, maar ik wil ze bij deze nog een keer bedanken voor alle inzet in de afgelopen jaren. Het platform blijft onder redactie van het Kunstenhuis hét startpunt voor culturele activiteiten in onze gemeente met een actueel overzicht van al het moois wat er in onze gemeente te doen en te beleven is'.

Meer berichten