Logo vierklank.nl
Met een groot spandoek geeft de SP aan wat de partij met de Schapenweide wil.    
Met een groot spandoek geeft de SP aan wat de partij met de Schapenweide wil.    
Politiek

Manifestatie SP voor woningen op Schapenweide

door Guus Geebel

Om aandacht te geven aan de wens van de SP om op de Schapenweide vooral sociale huurwoningen te bouwen, voerde de partij op zaterdag 5 januari met muziek actie op locatie aan de Antonie van Leeuwenhoeklaan in Bilthoven. SP-fractievoorzitter in de gemeenteraad Menno Boer voerde het woord.

Menno Boer noemt de Schapenweide een mooie groene plek tussen Bilthoven en De Bilt, ideaal om het woningtekort minder dramatisch te maken, met vlakbij winkels en openbaar vervoer. 'De plek ligt ook nog eens binnen de rode contour.' Boer herinnert eraan dat in juli 2002 door de gemeenteraad goedkeuring is gegeven om hier een nieuwbouwproject met 140 woningen, waarvan 42 sociaal, te realiseren. 'Dat plan is op het gemeentehuis verdwenen.' De SP diende in april 2016 een motie in waarin gevraagd werd de woningbouwmogelijkheden op de Schapenweide te onderzoeken. De motie werd aangenomen.

Menno Boer constateert vooral bij de VVD een negatieve houding over woningbouw op deze locatie. 'De VVD wil hier koste wat het kost onnodige kantoren plaatsen en heeft dat in het coalitieakkoord op laten nemen.' Omdat het USP vol zit denkt Boer dat er afspraken zijn gemaakt over het uitbreiden van het USP Bilthoven  'Afspraken die volgens de gemeente niet op papier staan, maar waar de lokale VVD zich blijkbaar toch aan gebonden voelt.' Menno Boer doet oproep aan het college om volledige inzage te geven in alle stukken die te maken hebben met de Schapenweide, het USP en het USP Bilthoven. Hij roept op om te stoppen met spelletjes spelen en de belofte aan de inwoners van 2002 waar te maken.

Meer berichten