Logo vierklank.nl
Aandachtig luisterend naar de speech van de burgemeester.
Aandachtig luisterend naar de speech van de burgemeester.
Politiek

Daadkracht, samenwerking en vertrouwen sleutelwoorden in nieuwjaarstoespraak

In groten getale en uit alle delen van de gemeente kwamen inwoners donderdag 3 januari naar de Mathildezaal van het gemeentehuis om in ongedwongen sfeer het burgemeestersechtpaar Sjoerd Potters en Tony van Maanen en natuurlijk elkaar een gelukkig 2019 toe te wensen.

door Guus Geebel

Bij binnenkomst werden de gasten in de hal van Jagtlust verwelkomd door het gospelkoor Sparks of Joy uit Westbroek. Binnen verzorgde een aantal leden van het Nederlands Brandweerorkest de muzikale omlijsting. Burgemeester Potters prijst in zijn toespraak de inzet in de nieuwjaarsnacht van alle hulpdiensten, boa's en oplettende burgers. 'Zij maakten het mogelijk dat we in de gemeente De Bilt zonder noemenswaardige incidenten op een prettige manier de jaarwisseling konden vieren.' De waardering daarvoor wordt met applaus beloond. De burgemeester blikt terug op de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. 'De opkomst van 66% lag 10% boven het landelijk gemiddelde. Dat is mooi, maar het betekent wel dat een derde niet is gaan stemmen.' Potters gaat in op komende verkiezingen voor Provinciale Staten in maart en voor het Europees parlement in mei. Hij hoopt dat deze verkiezingen in het jaar dat we honderd jaar kiesrecht voor alle mannen en vrouwen vieren ook een goede opkomst krijgen, liefst honderd procent.

Humor
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2018 sprak de burgemeester in de aanloop naar de raadsverkiezingen drie wensen uit. Dat de gemeenteraad een goede afspiegeling zou vormen van de samenleving in de gemeente, dat het nieuwe college verder bouwt aan een regio die economisch groeit en steeds duurzamer wordt, en dat we blijven vertrouwen op de kracht van verbinding. Op 22 juni lag er een coalitieakkoord van vier patijen met als titel: Samen werken aan een topklimaat. 'De rol van verbinder is mij persoonlijk op het lijf geschreven. Als burgemeester sta ik boven de partijen. De leiding nemen hoort daar zeker bij. Maar niet de raad, doch de samenleving vraagt om sturing en richting.' Potters spreekt zijn waardering uit voor het opstarten van verschillende raadswerkgroepen die gaan onderzoeken waar we over 5, 10 of mogelijk 30 jaar staan. 'In dit proces houd ik u allen een spiegel voor. Keer de camerafunctie van uw telefoon eens om zodat u af en toe om uzelf kunt lachen. Met wat meer humor worden de raadsvergaderingen een stuk meer ontspannen.'  

Digitalisering
De gemeente heeft de reorganisatie afgerond. 'We zijn beter voorbereid op de digitale toekomst. Binnenkort is iedereen en alles permanent via het internet verbonden. Digitalisering gaat grote gevolgen hebben voor hoe we wonen, werken en leren. Het gaat onze gezondheid bevorderen en helpen bij het tegengaan van ziekte. Het beïnvloedt ook de manier waarop wij omgaan met vrijheid en veiligheid. Nu al is duidelijk dat vergaande digitalisering de samenleving radicaal gaat veranderen. Maar het kan ook gevaarlijk zijn.' De burgemeester noemt als aanrader de reeks opiniestukken in de NRC met als thema 'Wat als…'. Eén daarvan is: 'Wat als het internet uitvalt?'

Kinderburgemeester
'In politiek Den Haag is de volgende generatie al in beeld. Jonge politici zijn actief in de Tweede Kamer, soms zelfs als partijleider. Hier in de gemeente kunnen we dat stimuleren, zeker als een negenjarige jongen een brief schrijft met de vraag of hier in De Bilt misschien plek is voor een kinderburgemeester. Die plek is er', zegt Sjoerd Potters. 'De kinderburgemeester gaat er komen. Het zorgt voor meer contact tussen jong en oud en het past bij onze wens tot meer burgerparticipatie.' De burgemeester kondigt aan dat verkiezing hiervoor in juli gaat plaatsvinden. In september volgt de installatie voor een ambtsperiode van een jaar. 'De kinderburgemeester is betrokken bij diverse activiteiten en treedt op als ambassadeur van de gemeente. Een belangrijke taak is het signaleren en aankaarten van problemen die jongeren aangaan.'

Persoonlijk
De burgemeester maakt de aanwezigen verder deelgenoot van enkele persoonlijke ervaringen. 'Ik verhuisde naar mijn nieuwe woning in Bilthoven en ben in stilte getrouwd met Tony.' Deze mededeling zorgde voor een spontaan applaus. Potters vertelt verder dat Thomas er als een soort pleegzoon is bijgekomen. 'Ik kan wel stellen dat de komst van een puber in ons huishouden een van de grootste uitdagingen voor ons is geweest dit jaar. Mijn bewondering voor ouders die dit al jaren doen groeit met de dag.' Naast deze mooie ervaringen waren er ook minder mooie. 'Vorige maand heb ik aangifte moeten doen van een aan mijn functie gerelateerde persoonlijke bedreiging. Ik ben niet de enige burgemeester die hiermee worstelt. Ik wil alle burgemeesters die afhankelijk zijn van beveiliging hierbij een hart onder de riem steken.'  

Burgemeester Sjoerd Potters sluit zijn toespraak af met een toost op een gezond, welvarend en harmonieus 2019.

Meer berichten