Logo vierklank.nl
Woningtype rijwoning Zomereik. (beeld ERA Contour)
Woningtype rijwoning Zomereik. (beeld ERA Contour)
Algemeen

Woningbouw aan Melkweg in Bilthoven

De gemeente De Bilt, Woonstichting SSW en ERA Contour ondertekenden op 18 december 2018 de koopovereenkomst voor het nieuwbouwproject Hof van Bilthoven; hiermee is een volgende stap gezet in het realiseren van het woonplan aan de Melkweg.

In totaal komen er 105 eengezinswoningen in het nieuwe woongebied, waarvan 72 koopwoningen en 33 sociale huurwoningen. De verkoop van de eerste woningen is al gestart. Woonstichting SSW gaat de sociale huurwoningen afnemen en verhuren. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient men ingeschreven te staan bij Woningnet regio Utrecht.

Indeling
Het Hof van Bilthoven wordt opgezet als een rustige, kindvriendelijke en sociale buurt in drie afzonderlijke hofjes met verschillende woningtypes die elk hun eigen karakter hebben. Het zuidelijke hofje betreft de 33 sociale huurwoningen; ten noorden daarvan (tussen Orionlaan en Melkweg de twee hoven met koopwoningen.

Reacties
'Ik ben verheugd dat we met de bouw van deze ruim honderd woningen - overigens allemaal gasloos en voorzien van zonnepanelen - een grote impuls aan onze woningbouwopgave geven,' aldus Dolf Smolenaers, wethouder van de gemeente De Bilt. 'We kijken er enorm naar uit om aan de slag te gaan met Hof van Bilthoven en De Bilt te verrijken met een nieuwe mooie en duurzame woonwijk, waar bewoners alle rust en ruimte hebben,' aldus Job van Zomeren, statutair directeur bij ERA Contour. 'Fantastisch dat we straks 33 duurzame eengezinswoningen met een sociale huur kunnen aanbieden. In samenwerking met de gemeente gaan we de komende tien jaar nog ruim 400 nieuwe huurwoningen realiseren om te voldoen aan de grote vraag,' aldus Jessie Bekkers-van Rooij, directeur-bestuurder van SSW.

Duurzaam
De koopwoningen bestaan uit drie woonlagen en hebben een woonoppervlakte die varieert van 123 tot 159 m². Er komen zes verschillende woningtypes die allemaal duurzaam zijn uitgerust: elke woning is volledig gasloos, voorzien van vloerverwarming en - koeling en krijgt minimaal 4 zonnepanelen op het dak. De huurwoningen bestaan ook uit drie woonlagen en hebben bijna 110 m² woonoppervlak en worden voorzien van minimaal 3 zonnepanelen op het dak.

Start
Het eerste half jaar van 2019 wordt het terrein bouwrijp gemaakt door de gemeente De Bilt. ERA Contour start naar verwachting in juli met de bouw van het eerste hof met huurwoningen. De bouw van de eerste koopwoningen start naar verwachting in oktober 2019. De planning is dat de woningen in 2020 worden opgeleverd. Meer informatie over het project is te vinden op www.debilt.nl/melkweg en op www.hofvanbilthoven.nl.

HvdB

Meer berichten