Logo vierklank.nl
Het OV-laadpunt in Winkelcentrum Planetenbaan dat dreigt te verdwijnen.
Het OV-laadpunt in Winkelcentrum Planetenbaan dat dreigt te verdwijnen.
Politiek

Vragenhalfuur uit de raad van 20 december

Peter Schlamilch (Forza De Bilt) constateert dat in de gemeente De Bilt de kans op een inbraak groot is. De gemeente staat op een derde plaats met 125%. Hij vraagt of er een noodplan is en zo ja of daarin iets staat over meer blauw op straat. Ook vraagt hij of de burgemeester bij de minister wil aandringen op hogere straffen voor inbrekers. Burgemeester Sjoerd Potters antwoordt dat er geen noodplan nodig is. Dat de kans op inbraak in De Bilt groot is heeft te maken met de goede bereikbaarheid, veel woningen in het hogere prijssegment en de ligging bij een grote stad. 'De realiteit is dat we dalend zijn wat betreft het aantal woninginbraken. Landelijk was de daling 10%, in De Bilt 25%. Dat heeft te maken met goed politiewerk en bewustwording bij de inwoners. Verder doen we veel aan preventie.' Potters vindt het niet aan de burgemeester van De Bilt om een vraag aan de minister over het strafstelsel te stellen. 

door Guus Geebel

Naar aanleiding van een interview met burgemeester Potters op de nieuwssite van RTV Utrecht stelt Schlamilch verder vragen over uitbreiding van camping Bos Park Bilthoven. 'Camping Bos Park Bilthoven mag uitbreiden', zegt de burgemeester in het interview. Op dit moment heeft de camping vergunning voor 306 chalets. Van de burgemeester mogen er nu al 399 chalets staan. De Bilt is namelijk van plan om het bestemmingsplan voor de camping aan te passen, tot die 399 stuks. Een inwoner van de gemeente meldde dat nu illegaal chalets worden bijgebouwd en bomen worden gekapt. Schlamilch vraagt of deze berichtgeving klopt en waarom de gemeente niet handhaaft. De burgemeester antwoordt dat handhaving in beeld komt op het moment dat er sprake is van een illegale situatie die ook niet gelegaliseerd kan worden. Op dit moment is de gemeente in overleg met de ondernemer en is er het voornemen om tot een bestemmingsplanwijziging te komen met een maximum van 399 chalets met een beperking op de afmetingen. Handhaving is nu daarom niet aan de orde. Wethouder Landwehr zegt dat de herziening van het bestemmingsplan momenteel in voorbereiding is. Hij komt daarover nog terug bij de raad. Op het moment dat de raad besluit die herziening niet te doen wordt teruggevallen op het bestaande bestemmingsplan.  

Vervuilde grond
Krischan Hagedoorn (PvdA) vernam uit de pers dat bij La Luna aan de Melkweg in Bilthoven zand vervuild met landbouwgif is gebruikt. Het is niet bekend hoe ernstig de vervuiling is. In een brief heeft de gemeente bewoners laten weten dat er geen gevaar is omdat het zand gebruikt is onder een stratendek. Hagedoorn vraagt of bij de gemeente bekend is of de leverancier eerder zand geleverd heeft bij bouwprojecten in de gemeente. 'Hoe ziet u er op toe in de toekomst geen vervuilde grond gebruikt wordt.' Wethouder Anne Brommersma zegt dat er geen sprake is van vervuilde grond. 'In de brief aan omwonenden hebben we geschreven dat de uitvoeringsdienst in Gelderland heeft geconstateerd dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Dit hebben we in onze brief overgenomen. In een uitzending van Zembla werden onderzoeken ter discussie gesteld. Op 4 december hebben we een informatieavond georganiseerd voor de bewoners. We hadden ook de raad hierover actief moeten informeren. We weten niet zeker of er geen gevaar is voor de volksgezondheid, maar op basis van twee rapporten uit Gelderland en een onderzoek naar zand in Achterveld, hebben we geen reden om dit aan te nemen. Omdat we de zorg voor onze inwoners het allerhoogste hebben staan laten we toch een eigen bodemonderzoek doen. We willen dit begin januari uitzetten en dan duurt het zes tot acht weken. Bij het geleverde zand bevond zich een certificaat. Of het bedrijf eerder zand geleverd heeft bij bouwprojecten is niet bekend omdat de gemeente daar geen toezicht op uitvoert.    

OV-chip laadpunt
Menno Boer (SP) constateert dat met het sluiten van de winkel van Hillen aan de Planetenbaan ook het OV-chip laadpunt dat daar was geplaatst gaat verdwijnen. Door de bemoeienis van de lokale politiek was deze voorziening er gekomen. Bilthoven Zuid is de dichtst bewoonde wijk waar het meest van OV gebruik gemaakt wordt. Menno Boer vraagt of de portefeuillehouder bekend is met de belangrijke rol die OV voor die wijk heeft en dus ook de aanwezigheid van een OV-chip laadpunt. Hij vraagt verder of de wethouder bereid is om met U-OV in overleg te gaan om het apparaat op deze locatie voor de wijk te behouden. Wethouder André Landwehr zegt het een warme en hartelijke oproep te vinden. 'We staan hier volledig achter en gaan onderzoeken hoe het verder moet.'  

Wifi
Henk Zandvliet (GroenLinks) vroeg in januari 2017 in te spelen op een door de Europese Commissie aangekondigde subsidieregeling voor WiFi in de openbare ruimte en om daartoe over te gaan in het centrum van Bilthoven. Gebleken is nu dat de gemeente De Bilt niet is aangemeld, dat geen gesprek met Biltse ondernemers heeft plaatsgevonden en dat de raad hierover niet is geïnformeerd. Begin 2019 komt er een nieuwe subsidieronde, Zandvliet vraagt het college hiervoor het nodige voorwerk te laten verrichten en een aanvraag in te dienen. Wethouder Landwehr biedt zijn verontschuldigingen aan dat er sinds januari 2017 niets mee is gedaan. 'Wij zullen ons inschrijven voor de nieuwe subsidieronde begin 2019.'

Meer berichten