Het nieuwe gedeelte van de parkeergarage is met een roltrap verbonden met het nieuwe winkelgedeelte.
Het nieuwe gedeelte van de parkeergarage is met een roltrap verbonden met het nieuwe winkelgedeelte.

Klimaatverandering op Jagtlust nodig

Algemeen Algemeen

door Henk van de Bunt

'Het overlegklimaat tussen de Gemeente met bewoners en ondernemers van Bilthoven is flink bekoeld', zo wordt dit althans op dit moment ervaren. Gemotiveerde en betrokken inwoners, klankbordgroepen en ondernemers ervaren een gure wind vanuit Jagtlust, voelen zich genegeerd en gefrustreerd.

Dit nadat de gemeente jarenlang een vruchtbare participatievorm had opgebouwd. Ellen Thier (voorzitter kernteam Hart VOOR Bilthoven): 'Zeker, participatie kost tijd, maar het heeft de gemeente ook creatieve oplossingen gebracht en draagvlak gecreëerd. Dat lijkt nu teloor te gaan. Wij zien dat met lede ogen aan, maar willen daarop nog wel eens de schijnwerper richten'.

Intenties
Eind juni startte in deze gemeente het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. Coen Jager (voorzitter voormalige Klankbordgroep Centrum Bilthoven) citeert uit het coalitieakkoord: 'De inwoners van de kernen en het buitengebied geven samen vorm aan hun eigen omgeving. Overal werken wij daarom met hen samen. (…) Wij gaan met plezier, optimisme en enthousiasme samen aan de slag en nodigen als nieuwe coalitie de raad en onze inwoners uit om samen met ons verder te bouwen aan een Bilts topklimaat voor wonen, werken en verblijven'.

Werkelijkheid
Ellen Thier: 'Na zes maanden maken wij de tussenbalans op voor enkele belangrijke projecten voor Bilthoven: parkeren en parkeervisie in het centrum, het ontwerp voor een nieuw Vinkenplein en nieuwbouw Résidence Vinkenplein, renovatie van de Kwinkelier en nieuwbouw op het 'grasveld' en veiligheid voor fietsers op de Jan Steenlaan in relatie tot veilige ontsluiting van De Leijen. Wij - vertegenwoordigers van direct bij deze projecten betrokken inwoners en ondernemers - constateren dat in de haast om knopen door te hakken, op al deze dossiers de gemeente volgens ons grote fouten dreigt te maken.

Willem van den Wijngaart (voorzitter werkgroep Veilig Fietsen op de Jan Steenlaan)  vuylt aan: 'De jarenlange waardevolle inbreng van inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen, die de gemeente zelf aan tafel uitnodigde, schuift zij nu vaak terzijde. Brieven hierover aan college en wethouder worden stelselmatig niet beantwoord (advies Jan Steenlaan, advies Voorlopig Ontwerp Vinkenplein, brieven van ondernemers over parkeervisie)'.

Tegen elkaar uitspelen
Peter Dapper zegt namens de winkeliersvereniging Bilthoven Centrum: 'Eind februari 2018 werd de Klankbordgroep Centrum Bilthoven, waarin alle betrokken organisaties zaten, opgeheven. De Klankbordgroep heeft afgelopen tien jaar in elf adviezen aan het college van B&W de inbreng georganiseerd van bewoners, ondernemers, scholen en maatschappelijke groeperingen voor de vernieuwing van het centrum van Bilthoven. In tegenstelling tot haar voornemen, heeft het college nooit meer het initiatief genomen voor een nieuwe overlegvorm. Nu wreekt zich dat'. Dapper vervolgt: 'Sterker, het lijkt erop dat de verschillende partijen, die voorheen goed samenwerkten en nog steeds gemeenschappelijke belangen hebben, tegen elkaar worden uitgespeeld. In de gemeenteraadsvergaderingen en bij andere bijeenkomsten wordt het beeld geschetst, dat men het totaal niet eens is met elkaar. Niets is minder waar; dat kan niet genoeg benadrukt worden'.

Slecht voor Bilthoven
Ellen Thier: 'Deze situatie is niet alleen uiterst demotiverend voor ons omdat wij jarenlang kennis, ervaring en tijd ingebracht hebben om samen met de gemeente tot de best denkbare en afgewogen oplossingen te komen voor soms bijzonder ingewikkelde kwesties. Maar het is ook slecht voor Bilthoven. Nu worden er beslissingen genomen (of dreigen er te worden genomen) die, eenmaal in uitvoering, alleen met veel moeite en geld weer gecorrigeerd kunnen worden, wanneer blijkt dat de inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke groepen, als ervaringsdeskundigen, het toch bij het rechte eind hadden'.

Burgerparticipatie
Coen Jager constateert: 'De indruk is ontstaan dat op Jagtlust participatie als hindermacht wordt gezien, terwijl vanuit onze insteek het altijd als kracht is ingezet. Al helemaal als inwoners en ondernemers de moeite nemen zichzelf te organiseren om effectiever een constructieve bijdrage te leveren aan de opgaven die hen en de Biltse gemeenschap raken. De gemeentelijke organisatie is sinds januari 2018 ingrijpend veranderd. Vanaf die datum draait het zelfs om het centraal stellen van de burger, die zelfs 'de klant' wordt genoemd. Hier is duidelijk sprake van een met de mond beleden, maar in de praktijk van alledag niet nageleefde manier van werken'. Ellen Thier tenslotte: 'Wij roepen daarom het College op om in bovengenoemde projecten even pas op de plaats te maken; om tot goede, gedragen en effectieve maatregelen te komen. Stijl en houding van het bestuurlijk optreden richting burgers spelen een zeker zo belangrijke rol als de inhoud om tot goede en gedragen maatregelen te komen. Wij vragen het College te trachten het beschadigde vertrouwen bij ons - betrokken inwoners - te herstellen en in 2019 een herstart te willen maken met het vormgeven van bewonersparticipatie. Zoals altijd staan wij open voor dialoog daarover'.

Het nieuwe gedeelte van de parkeergarage onder de Kwinkelier wordt goed gebruikt.
Renovatie van de Kwinkelier is inmiddels vlak voor de feestdagen in de afrondende fase beland.