Logo vierklank.nl

Muntencollectie blijft gemeentelijk eigendom

De gemeente De Bilt is eigenaar van een muntencollectie. Deze in 1967 gevonden muntencollectie is in 1979 door de gemeente Maartensdijk in bruikleen gegeven aan het Centraal Museum in Utrecht. Het Centraal Museum en de Historische Vereniging Maartensdijk hebben het College gevraagd om de muntencollectie te schenken aan het Centraal Museum.

door Henk van de Bunt

Het College heeft echter besloten om de bruikleenovereenkomst voort te zetten. Zodoende is de muntencollectie op professionele, aantrekkelijke en stimulerende wijze beschikbaar voor publiek en onderzoekers, maar houdt de gemeente deze wel in eigendom.

Herkomst
Op 9 november 1967 viel in Het Vrije Volk te lezen: 'Grondwerkers worden van zilverschat in Groenekan niet rijk. Het artikel vervolgt: 'Er is weer een schat gevonden: twee handen vol dunne, groen uitgeslagen zilveren munten uit omstreeks 1550. Ze kwamen vorige week vrijdag uit de grond bij graafwerk voor een weg in het Utrechtse Groenekan. Wat de vondst waard is, moeten deskundigen nog uitmaken, maar het staat al wel vast, dat de vinders, twee grondwerkers uit het Betuwse Ingen, in dienst van de Apeldoornse aannemer Bruin, er niet rijk van zullen worden'. Een andere krant (De Waarheid van 22 maart 1968) vermeldde de uitkomst van de taxatie: 'De 294 oud-zilveren munten, die begin november van het vorig jaar bij werkzaamheden aan de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan (gemeente Maartensdijk) zijn gevonden zijn ƒ. 3000,- waard. Praktisch de hele collectie bestaat uit Nederlandse stuivers en halve stuivers. De oudste munten stammen uit 1470, de jongste uit 1582. De munten golden ten tijde van Philips de Schone, Karel V en Philips II als betaalmiddel'.

Online museum

Op https://onlinemuseumdebilt.nl/een-zilverschat-in-groenekan/ is een afbeelding te vinden van de voor- en achterkant van een zilveren Stichtse stuiver uit 1488. Geldstukken, zoals de afgebeelde werden in 1967 bij Groenekan gevonden, op de plaats waar ooit de herberg De Groene Can stond, op de hoek van de Koningin Wilhelminaweg en de Groenekanseweg. Hierbij staat een afbeelding uit het Gereformeerd Gezinsblad van 11 november 1967; Burgemeester Schuller en gemeentesecretaris Kuipers bekijken met de beide vinders B. van Hattum en J.W. van den Berg de gevonden schat (geplaatst met toestemming/copyright Gereformeerd Gezinsblad-Nederlands Dagblad).

Meer berichten