Afbeelding

Steunpunt Vluchtelingen feliciteert Samen Oplopen

Algemeen Algemeen

door Guus Geebel

De coördinatoren Hanneke Eilers en Linda de Kruijff van Steunpunt Vluchtelingen De Bilt zijn bijzonder verheugd dat het Oranjefonds een subsidie heeft toegekend aan Samen Oplopen, een project van Mens De Bilt. Daarmee kunnen vanaf januari gezinnen met een vluchtelingenachtergrond gekoppeld worden aan Nederlandse gezinnen.

Hanneke Eilers vertelt dat statushouders twee jaar lang begeleid worden door vrijwilligers van het Steunpunt. 'Die zorgen ervoor dat voorzieningen worden aangevraagd en geregeld, het inburgeringstraject in gang wordt gezet, helpen zoeken naar scholen voor de kinderen, lezen lastige brieven voor ze en begeleiden bij het leren kennen van de Nederlandse taal en cultuur. Het Steunpunt doet deze begeleiding dus twee jaar. Als we voor de afloop zien dat er nog behoefte is aan begeleiding en steun, dan zullen we contact opnemen met Samen Oplopen. We zorgen dat er een warme overdracht plaatsvindt en mensen elkaar al een beetje kennen.'

Overdracht
Samen Oplopen is pas begonnen, maar begeleidt inmiddels al enkele gezinnen. ''We doen het samen en in vervolg van elkaar. Er vindt een geleidelijke overdracht plaats. We zijn daar heel blij mee omdat op deze manier mensen geholpen kunnen worden met verdere integratie, want dat is een proces dat niet na twee jaar is afgelopen. Educatieve elementen zijn heel belangrijk, maar het sociale contact is minstens zo belangrijk. Mensen moeten zich welkom voelen in de samenleving. Dat krijg je door met de mensen gezellige dingen te doen.'

Integratie
Linda de Kruijff vertelt dat het Steunpunt in de eerste twee jaar van de begeleiding al heel veel opgezet heeft. We hebben een geweldige club taalcoaches die vanaf het begin dat iemand hier is met de taal aan de gang gaat. Dat gebeurt individueel en daarmee ontstaat vaak een band die in veel gevallen na twee jaar nog wel doorgaat. Het aanvullende na twee jaar vinden we heel mooi.' Hanneke vindt de integratie heel belangrijk. 'Als je contact kunt maken met de buren en bij andere gezinnen komt leidt dat vaak tot leuke ontmoetingen. Ook de vrijwilligers van Samen Oplopen krijgen daar ontzettend leuke contacten door.'

!