Logo vierklank.nl
Dat wil ik effe kwijt.....

Dat wil ik 'effe' kwijt….

In het artikel over de marterachtigen in de Vierklank van 28 november jl. viel mijn oog op de opmerking, dat over aantallen marterachtigen niets bekend is….Daarna volgt - in de context van de vorige zin - de vreemde vaststelling dat de aantallen achteruitgaan. Als oorzaak wordt op de eerste plaats de jacht genoemd.

Ik wil er op wijzen dat de jacht op marterachtigen al vele jaren gesloten is. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat jagers de hand hebben in een mogelijke afname van marterachtigen

Iets anders is het dat marterachtigen in de tijd dat zij jongen hebben ook als predator (organisme dat andere organismen als voedsel doodt, red.) van weidevogelnesten een rol spelen. Daarvan is bekend dat de aantallen al jaren afnemen vanwege in hoofdzaak de agrarische bedrijfsvoering. Predatie speelt - bij lage aantallen weidevogels - een rol van betekenis. Het is daarom, denk ik, verstandig om activiteiten in het landschap eerder vanuit een ecologisch dan vanuit een soortenperspectief te benaderen.

Met vriendelijke groet,

G.A. Muijsson, Bilthoven

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>