Logo vierklank.nl
De afsluiting tijdens de spits van de Korssesteeg in Westbroek wordt stelselmatig genegeerd. [foto Henk van de Bunt]
De afsluiting tijdens de spits van de Korssesteeg in Westbroek wordt stelselmatig genegeerd. [foto Henk van de Bunt]
Algemeen

Test met kentekencamera tegen sluipverkeer Westbroek

Op initiatief van een groep inwoners en ondernemers pakt de gemeente De Bilt het sluipverkeer in Westbroek aan. In december, januari en februari registreert een camera tijdens de ochtend- en avondspits de kentekens van auto's die over de Korssesteeg rijden. De maatregel moet helpen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Westbroek te verbeteren.

Het inrijverbod op de Korssesteeg tijdens de spitsuren geldt al sinds 2009 en is aangegeven met borden. Veel automobilisten negeren het verbod. Het vele autoverkeer tast de leefbaarheid aan op de smalle wegen in het landelijk gebied waarvan ook fietsers en lokaal vrachtverkeer gebruikmaken. Uit onderzoek is gebleken, dat veel forenzen de route over Westbroek gebruiken om de files aan de noordkant van Utrecht te vermijden.

De kentekenregistratie moet tijdens de testfase inzicht geven in de verkeersbewegingen. Samen met een aantal ondernemers doet de gemeente ervaring op met een nieuw, online systeem van ontheffing aanvragen. Aan de verkeersborden of het ontheffingensysteem verandert tijdens de test nog niks.

Waarschuwing
Automobilisten, die uit de richting van Maarssen en Utrecht komen, worden met tijdelijke gele waarschuwingsborden gewezen op de aanwezigheid van een camera aan de andere zijde van het dorp. Vanaf eind november waarschuwt een tekstkar op de Korssesteeg voor de test, die op 1 december start.

Met een speciale ontheffing kunnen automobilisten tijdens de spitsuren over de Korssesteeg rijden. Omdat een groot deel van deze ontheffingen voorheen op naam is uitgegeven en niet op kenteken, heeft de gemeente alle ontheffingshouders per brief gevraagd om het kenteken van hun auto door te geven. Door de kentekens te registreren is lokaal verkeer van doorgaand verkeer te scheiden. In de testfase wordt ook geëxperimenteerd met tijdelijke ontheffingen voor bezoekers die in de omgeving van Westbroek moeten zijn.

Evaluatie
De inwoners en ondernemers, verenigd in de werkgroep Verkeersveiligheid, en de gemeente zullen de resultaten evalueren. De test kan leiden tot bijstellingen in de bebording en het verlenen van ontheffingen. Daarnaast draagt de test bij aan een definitief systeem om de geslotenverklaring tijdens de spitsuren te kunnen handhaven. Belangrijk uitgangspunt hierbij is, dat het systeem makkelijk toegankelijk is en zo min mogelijk werkdruk oplevert, met name voor ondernemers in het gebied. Meer informatie is via www.debilt.nl/projecten te verkrijgen.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>