Logo vierklank.nl
Kerst

Kerstzang in Groenekan op andere plaats

Ook in 2018 wordt er in Groenekan een Kerstzang georganiseerd. Woensdag 19 december gaan de deuren van de nieuwe Nijepoortschool daarvoor open.

De voorbereidingscommissie heeft dit jaar gekozen voor een andere locatie voor de Kerstzangavond. Hoewel er niet direct besloten werd om dit aanbod met beide handen aan te grijpen, was die locatie in ons dorp uniek. Na wat overleg met betrokkenen van de school bleek dat een samenwerking van de commissie en de school nieuwe mogelijkheden gaat bieden. Frank Smit (Schoolbestuur) wil zich opnieuw inzetten om een kinderkoor samen te stellen. Roelof Doedens heeft zich ingezet om een uit bewoners van Groenekan samengesteld koor bijeen te krijgen.

Ruimte
De benodigde ruimte voor een groot aantal bezoekers van de Kerstzang was enige tijd onderwerp van discussie, maar de oplossing werd gevonden door de grote schuifwand binnen de school te openen. De commissie is blij met de Nijepoort-oplossing en met de samenwerking met de school. Het belooft opnieuw een fijne Kerstzangavond te worden. Schrijf de datum van 19 december alvast in uw agenda.   (Cor van Doesburg).

Meer berichten