Logo vierklank.nl
De kaarten worden nauwkeurig bekeken.
De kaarten worden nauwkeurig bekeken.
Algemeen

Inloopavond over parkeerplaatsen Bilthoven

Na aanpassingen van de parkeervoorzieningen in het centrum van Bilthoven zullen er 950 openbare parkeerplaatsen in het centrumgebied zijn. Die zijn in de Kwinkelier, het Vinkenplein, tijdelijk op de Driehoek bij de tunnel en nog een aantal te realiseren parkeerplaatsen.

door Guus Geebel

De gemeente had op maandag 26 november in de Centrumkerk in Bilthoven een inloopavond georganiseerd waar omwonenden en belangstellenden daar een toelichting op konden krijgen. Hun opmerkingen werden genoteerd en worden bij de verdere uitwerking meegenomen. Vragen die gesteld werden gingen onder meer over de parkeertijd in de blauwe zone. Die werd te kort gevonden als iemand daar bijvoorbeeld naar de kapper wil gaan en met de auto komt. Johan Slootweg had een jaar geleden na een presentatie over de parkeerbehoefte in Bilthoven vastgesteld dat de ondernemersbelangen in het ontwerp te weinig aan bod zijn gekomen. Hij zei toen dat hij wilde dat het voorlopig ontwerp niet eerder zou worden vastgesteld dan wanneer duidelijk is waar de 950 parkeerplaatsen komen. 'Daar sta ik nog steeds helemaal achter', zegt hij nu. Peter Dapper, voorzitter van de winkeliersvereniging, betreurt de gang van zaken. 'We dachten dat we al die tijd constructief met de gemeente om tafel zaten. We zijn geschoffeerd omdat we het vertrouwen kregen van het college, maar zijn aan het lijntje gehouden terwijl het Voorlopig Ontwerp eenzijdig is goedgekeurd.'

Meer berichten