Een levendige discussie vanuit de zaal
Een levendige discussie vanuit de zaal

Bilthovense Kring trekt opnieuw een volle zaal

Algemeen Politiek

De Rotterdamse filosoof Henk Oosterling sprak op maandag 12 november over de verbinding tussen westers en oosters denken. Op deze tweede avond in een reeks van 8 lezingen van de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie was Huize het Oosten weer gevuld met meer dan 100 aandachtige luisteraars. Het hoofdthema van de avonden is 'Wie is Wij'.

Oosterling gaf aan dat wij in onze Westerse samenleving een verouderd denkraam gebruiken. De metafoor in dat denken is de piramide met twee tegengestelde krachten: top down en bottom up. Met een dergelijk denken is de wereld niet te verbeteren. In het westerse denken wordt uitgegaan van individuele vrijheid en autonomie. De ego staat centraal. In het oosterse denken wordt het ego teruggedrongen in het zoeken naar stilte en leegte als een levenskunst.

Netwerk
De spreker vindt netwerken een metafoor, die past in deze tijd. Wij zijn zelf knooppunten in het omringende eco-systeem. Ons netwerk is niet stabiel maar verkeert in een enorme transitie. In die snel veranderende wereld zijn wij meer en meer afhankelijk van elkaar. Alles is met elkaar verbonden. Wij moeten, volgens Oosterling meebewegen in feedback loops en circulair denken. Meer als tussen-personen en minder als individuen.

Vragenuur
Er werden veel vragen gesteld. 'Wij hebben toch een langdurige geschiedenis van emancipatie'? Volgens Oosterling is dat denken een illustratie van piramidaal denken. 'Een feedbackloop zoals vanuit een verwarmingsthermostaat verandert het systeem toch niet'? Volgens Oosterling gaat het om positieve feedback die als een opgaande spiraal kan worden gezien. 'Vrouwen denken meer relationeel en minder in hiërarchieën'

Volgende bijeenkomst
Veel vragen bleven over. De volgende bijeenkomst is maandagavond 10 december met als spreker Marleen Janssen over een duurzame toekomst als tegenhanger van ons neo-kapitalistische systeem.

Zie voor het volledige programma 2018/19 de website van de Bilthovense Kring voor Wijsbegeerte en Psychologie.

(Ebbe Rost van Tonningen)