Logo vierklank.nl
Hans Sluijmer (l) en Zwer Kooi (r) maken zich ernstig zorgen over het voormalig Hessingterrein
Hans Sluijmer (l) en Zwer Kooi (r) maken zich ernstig zorgen over het voormalig Hessingterrein

Spreektijd LUW tijdens commissievergadering Openbare Ruimte

Donderdag 15 november spreekt de Bewonersvereniging Leefklimaat Utrechtseweg (LUW) in de commissievergadering Openbare Ruimte haar zorgen uit omtrent de toekomst van het voormalig Hessingterrein aan de Utrechtseweg in De Bilt. De Bewonersvereniging maakt zich al jaren sterk voor behoud van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteit van de omgeving.

door Walter Eijndhoven

'In 2009 trok Hessing uit haar pand aan de Utrechtseweg', vertelt Zwer Kooi, lid van de Bewonersvereniging. 'Nog geen jaar later kwam vanuit Hessing een initiatief om op haar voormalig terrein een woonbuurt neer te zetten, met grote, luxe villa's en appartementen.

Diverse organisaties als LUW, het IVN, de Vogelwacht Utrecht, Werkgroep Sandwijck en het Utrechts Landschap gingen in protest tegen de plannen. Zij stelden unaniem dat de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kwaliteiten in het gebied geschaad zouden worden door het plan en bestaande regelgeving met voeten werd getreden. Via de bestuursrechter kwamen zij zelfs uit bij de Raad van State. Deze besliste dat de plannen van Hessing desondanks doorgang mochten vinden. In diezelfde tijd ging Hessing echter failliet. Het luxe Parc Bloeyendael was te ambitieus en slechts één appartement bleek achteraf te zijn verkocht, aan een familielid van Hessing.

Gekraakt
Het luxe Parc ging niet door en uiteindelijk werd het terrein verkocht aan Verwelius, een aannemer annex projectontwikkelaar uit Huizen. Het pand stond al die tijd leeg en werd uiteindelijk gekraakt. Dankzij een gedoogconstructie mochten krakers in het voormalig pand van Hessing wonen. Daarna werd het stil. Tot ongeveer twee jaar geleden. Het begon weer te rommelen rondom het terrein. Projectontwikkelaar Verwelius is nu voornemens 136 villa's en twee-onder-één-kappers te bouwen op haar terrein. Omwonenden van het gebied maken zich wederom grote zorgen om schade, die dit plan zal aanrichten. Tijdens de raadsvergadering van 8 februari 2018 werd gesteld dat het plan op allerlei gebieden strijdig is met bestaande regelgeving en werden vragen gesteld over de ecologische onderbouwing van het herontwikkelingsplan. Kooi: 'Om die reden werd het voorstel voor bebouwing ingetrokken in afwachting van de conclusies van lopend ecologisch onderzoek in het kader van het nieuwe bestemmingsplan voor de locatie Utrechtseweg 341'.

Ecologisch rapport
Het ecologisch rapport is inmiddels beschikbaar en leidde tot aanscherping van de ruimtelijke randvoorwaarden, met name op het Natuur Netwerk Nederland en de ecologie. Dat rapport heeft desondanks nog teveel 'open einden'. 'Onze bewonersvereniging is niet tegen de bouwplannen op het terrein aan de Utrechtseweg 341', vertelt bewoner Hans Sluijmer. 'Wij verbazen ons over de te bereidwillige medewerking van de gemeente De Bilt en de Provincie Utrecht aan een zo grootschalig en schadelijk plan van een particuliere projectontwikkelaar. Het algemeen belang is er niet mee gediend. Wij willen dat wel rekening wordt gehouden met de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat voorgesteld is als UNESCO erfgoed, het slagenlandschap, dat dateert uit 1200, de Stichtsche Lustwarande (dat hier begint tot aan Rhenen) en het Natuur Netwerk Nederland ( voormalige Ecologische Hoofd Structuur)', legt Sluijmer uit. 'Als hier 136 woningen komen, gaat de bouwer over de 'rode contour' heen en ontstaat onherstelbare schade aan onder andere de faunapassage die wordt aangelegd in 2019'.

Bottlenecks
De Utrechtseweg en de Biltse Rading zijn bottlenecks in de afronding van het Natuur Netwerk Nederland. Daarom worden hier volgend jaar faunapassages aangelegd om een vrije doorgang voor dieren te garanderen. Het zou rampzalig zijn als die passages, vanwege het bouwplan, niet goed kunnen functioneren. Sluijmer: 'Resumerend twijfelt LUW over de waarborging vanuit de gemeente en Verwelius. Tijdens de commissievergadering maken wij onze bezwaren kenbaar en hopen, samen met de gemeenteraad en alle betrokkenen, tot een acceptabel plan te komen.Zo niet, dan procederen wij desnoods door tot aan de Raad van State'.

Meer berichten