Logo vierklank.nl
Monique van Elst (l) en Carlijn Klein Bronsvoort doen Duurzaam bij het RIVM.
Monique van Elst (l) en Carlijn Klein Bronsvoort doen Duurzaam bij het RIVM.
Economie

Maatschappelijk betrokken aanjagers

Op 15 november organiseert Samen voor De Bilt voor de achtste keer De Beursvloer: hét ontmoetingsevenement voor bedrijven en maatschappelijke organisaties in gemeente De Bilt waar vraag en aanbod met gesloten beurs worden verhandeld. In de aanloop naar De Beursvloer gaan we in gesprek met Monique van Elst en Carlijn Klein Bronsvoort, werkzaam als programma- en projectmanager Duurzaam Doen! bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bij het RIVM werken dagelijks zo'n 2.000 mensen aan een gezond Nederland. Met maatschappelijk betrokken ondernemen geeft het RIVM invulling aan het begrip 'practice what you preach'. Het programma Duurzaam Doen! is gericht op meer maatschappelijk bewustzijn en gedragsverandering bij medewerkers. Monique: 'Op het gebied van duurzaamheid werken we samen met ideële organisaties en bedrijven. We willen uit de 'ivoren toren' en naar buiten om aansluiting te houden bij actuele maatschappelijke thema's, kennis te delen en om gezamenlijk tot oplossingen komen.'

Relativeert
Maatschappelijk betrokken ondernemen raakte voor het RIVM in een stroomversnelling door de samenwerking met Samen voor De Bilt. Monique: 'Zij zijn de verbindende schakel en zorgen voor de aansluiting bij een lokaal netwerk. Zij leggen voor ons contact met partijen waar wij weer van leren.' Dat geldt ook voor hele ludieke samenwerkingen. Carlijn: 'Veel van onze personeelsuitjes zijn georganiseerd bij lokale ideële organisaties. Medewerkers werken aan het onderhoud van een lokaal landgoed en jaarlijks vindt het nieuwjaarsontbijt plaats bij een woon-zorgcentrum in De Bilt. Zo leer je elkaar in een andere setting beter kennen en het versterkt de onderlinge teamgeest. Indrukken en ervaringen neem je mee in je professie. Je ziet wat er maatschappelijk leeft en stelt jezelf de vraag: Blijf ik wel bezig met de juiste dingen?' Monique vervolgt: 'Als mens en professional krijg ik er energie van en het relativeert om uit een wetenschappelijke omgeving te stappen.'

Ambassadeurs
Het RIVM kent duurzame ambassadeurs. 'Dat zijn collega's, die meedenken en meedoen aan een duurzame en maatschappelijk betrokken werkomgeving. Deze ambassadeurs zetten initiatieven uit binnen hun afdeling en zo krijgen we ons programma meer en meer ingebed in de organisatie.' Als trekkers van het programma voelen Monique en Carlijn zich vooral aanjagers. 'We proberen intern het bewustzijn te vergoten door medewerkers te bewegen in gemeente De Bilt mee te doen. Extern werken we steeds met nieuwe doelgroepen samen: Bij de dag van de duurzaamheid hebben we scholen uitgenodigd om meer te leren over bio-based plastic. Momenteel kijken we of we hier werkervaringsplekken kunnen creëren voor werknemers die hier normaal gesproken niet zo snel binnenkomen.'

Tips
Monique en Carlijn hebben het over maatschappelijk betrokken ondernemen als een beweging. 'Deze beweging wordt steeds groter, er komt steeds meer actie. Maar belangrijk is wel dat het van onderop ontstaat. Wij stimuleren dat door de dingen die we doen te delen. Richting andere bedrijven zou ik zeggen: begin niet met beleid, maar ga gewoon. Je zult zien, het brengt kansen met zich mee. Uiteindelijk zal het steeds meer geborgd worden in de organisatie.' Carlijn: 'Ik hoop dat andere bedrijven ook hun kracht en expertise inzetten, binnen de mogelijkheden die ze hebben, om anderen een stap verder te helpen. Focus op 1 of 2 dingen waar je betrokken aan kunt werken. Deel je ideeën en expertise en realiseer je dat wat voor jou heel klein is voor een ander heel groot kan zijn.'

Interesse?
Wilt u als bedrijf, overheid, zzp-er uw maatschappelijke betrokkenheid vergroten?
Meer aansluiten bij maatschappelijke thema's of een verrassende ontmoeting voor uw werknemers organiseren? Bent u als ideële organisatie op zoek naar extra handen, kennisuitwisseling of uitbreiding van uw netwerk? Ga naar De Beursvloer op donderdag 15 november en meld u aan via www.samenvoordebilt.nl.            (Aukje Henneman)

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>