Logo vierklank.nl
Marieke van Nimwegen (links) Willeke Colenbrander (rechts) zijn de dolblije indieners van het winnende goede idee.
Marieke van Nimwegen (links) Willeke Colenbrander (rechts) zijn de dolblije indieners van het winnende goede idee.
Politiek

'Goed voor Elkaar' wint prijsvraag

'Goed voor elkaar!' is de winnende inzending van de prijsvraag 'Doe Mee(r) met een goed idee'. De gemeente De Bilt schreef de prijsvraag in juli uit om tot vernieuwende oplossingen te komen voor schulden en financiële problemen bij gezinnen. Na een spannende pitchronde werd het idee van indieners Willeke Colenbrander (Kunstenhuis) en Marieke van Nimwegen (Liftjeleven) door de jury als beste idee gekozen.

Rondkomen van een laag inkomen is voor veel mensen een lastige opgave. Zeker als er daarnaast sprake is van schulden. Dat heeft ook zijn weerslag op kinderen in een gezin. Het beperkt hen mogelijk in het deelnemen aan het maatschappelijke leven en in hun ontwikkeling. Met de oproep 'Doe Mee(r) met een goed idee' vroeg de gemeente De Bilt enthousiaste professionals, vrijwilligers en organisaties om mee te denken over een vernieuwende aanpak van financiële problemen en schulden. Een aanpak die herhaling voorkomt en maatschappelijke participatie van kinderen bevordert. Dat leverde zeven inzendingen op, waarvan er uiteindelijk drie voldeden aan de gestelde kaders.

Pitches
Tijdens een netwerkbijeenkomst op dinsdag 16 oktober bij Voedselbank De Bilt, in de Week van de Armoede, kregen de drie overgebleven partijen de kans om hun ideeën te pitchen. De ideeën waren kort tevoren gedeeld met de jury, bestaande uit Anne Brommersma (wethouder Werk en inkomen) Tonny Bitter (voorzitter Cliëntenraad) en Tarik Hamdiui (adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut). Na elke pitch konden jury en de netwerkpartners verhelderingsvragen stellen.

Goed voor Elkaar
Na rijp beraad kwam de jury unaniem tot de keuze voor 'Goed voor Elkaar'. Dit idee beoogt de vicieuze cirkel waarin gezinnen in financiële nood zich bevinden te doorbreken en is gericht op het bereiken van een duurzaam, financieel gezond leven. Het gaat uit van de principes: Het gezin is zelf verantwoordelijk en voert de regie over het traject en alle gezinsleden doen mee met zowel een persoonlijk plan als een gezinsplan.

Het project duurt een jaar en bestaat onder meer uit Liftjeleven-bijeenkomsten (voorheen Budgetkringen), speciale theatertrainingen en creatieve workshops. Want, zo verklaren de initiatiefnemers in hun pitch en ideebeschrijving: 'Wanneer mensen geldzorgen hebben, geeft dit stress. En stress beperkt het denken in mogelijkheden. Het hebben en ervaren van tekort doet iets met mensen, het heeft effect op hun bewegen, houding, mimiek en het denken over de toekomst. Wij geloven dat de inzet van cultuureducatie hier een belangrijk en vernieuwende rol in speelt, omdat kunst alles in zich heeft om met nieuw gedrag en nieuwe keuzes te experimenteren".

Aandacht
De jury benoemde vooral deze vernieuwende aanpak en de intensieve samenwerking met bestaande lokale partners als doorslaggevende factoren voor de keuze. Wel gaven zij de dolblije initiatiefnemers mee aandacht terug te willen zien voor het thema 'omgaan met geld' voor kinderen. Voor de realisatie stelt de gemeente maximaal 40.000 euro beschikbaar.

Meer berichten