Logo vierklank.nl
De keuze voor het specifieke groen past in de omgeving. Voor de A27 zal dit voornamelijk bestaan uit heide, jonge struiken, bomen en grotere laanbomen.
De keuze voor het specifieke groen past in de omgeving. Voor de A27 zal dit voornamelijk bestaan uit heide, jonge struiken, bomen en grotere laanbomen.
Politiek

Een nieuwe boom voor ieder gekapte exemplaar

door Henk van de Bunt

Rijkswaterstaat werkte voorbije weekeinden aan de A27 tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Eemnes. 's Nachts was de A27 somtijds afgesloten, overdag waren delen wel begaanbaar. De geadviseerde omleidingen stonden ter plaatse aangegeven met gele borden.

In beide weekenden lag de focus op asfaltwerkzaamheden. Tussen Utrecht-Noord en aansluiting Bilthoven werd tweelaags zoab, oftewel stiller asfalt, aangebracht. Hiervoor werden eerst de oude bestaande tussenlagen en deklaag verwijderd, waarna het nieuwe tweelaags zoab kon worden aangebracht. Daarnaast werd een spitsstrook tussen Utrecht-Noord en Bilthoven aangelegd. Tot eind van dit jaar worden nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd aan bermen en taluds, het onderliggende wegennet en de bouwterreinen opgeruimd. Eind 2018 moeten deze werkzaamheden helemaal klaar zijn.

Boscompensatie
De verbreding van de A27 is bijna afgerond. Komend jaar breekt de beheer- en onderhoudsfase aan. Naast de technische zaken wordt bij het beheer ook op de beplanting gelet en het groen onderhouden dat wordt aangeplant. Dit najaar start nog de aanplant van boscompensatie vlakbij de rijksweg. Deze werkzaamheden lopen door tot het voorjaar 2019. Voor bijna elke wegverbreding moeten er bomen worden gekapt: De Wet natuurbescherming (voorheen Boswet) stelt dat voor iedere gekapte boom een nieuwe boom of struik teruggeplaatst moet worden. Dat heet boscompensatie. Het uitgangspunt is dat het terugplaatsen van bomen en struiken zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke plek moet gebeuren. Dus waar ruimte is, zoals op de taluds en op de bouwplaatsen, gebruikt men deze om groen terug te planten.

Keuzes
Terugplaatsen op dezelfde plek is niet altijd mogelijk omdat er in de nieuwe situatie op bepaalde stukken asfalt ligt of omdat de groene inrichting niet bijdraagt aan het gewenste landschappelijk beeld of aan bijvoorbeeld de leefomstandigheden van dieren op die plek. Waar niet kan worden gecompenseerd op de plek zelf of directe omgeving, zoekt Rijkswaterstaat naar andere gebieden zo dicht mogelijk in de omgeving.

Voor de A27/A1 is voornamelijk gekozen voor heide, jonge struiken, bomen en grotere laanbomen. Rond de A27 Zuid worden zoom-, mantel- en boszones en solitaire bomen geplant.

Zones
Veel van de nieuwe beplanting is nog jong en klein. Dat slaat het beste aan en deze planten zullen het hardst groeien. Het kan snel gaan; een jonge eik groeit bijvoorbeeld in 5 jaar van zo'n 60 centimeter naar wel 2,5 meter. Omdat men afhankelijk is van het plantseizoen, kunnen de meeste bomen en planten pas volgend jaar de grond in. In het voorjaar 2019 wil men in ieder geval het groen binnen de projectgrenzen hebben gecompenseerd.

Meer berichten