Logo vierklank.nl
Politiek

Ambtenaren ervaren handicaps

Wethouder Anne Brommersma mag ervaren hoe moeilijk het is om op een driewieler te fietsen.
Wethouder Anne Brommersma mag ervaren hoe moeilijk het is om op een driewieler te fietsen.

Voor de ervaringsbijeenkomst - Wat is uw handicap - waren het College, medewerkers van de gemeente De Bilt en leden van de gemeenteraad uitgenodigd. Er waren 's middags tien en 's avonds twee mensen die wilden ervaren tegen welke praktische moeilijkheden mensen met een handicap kunnen aanlopen in het dagelijks leven.

door Marijke Drieenhuizen

Wethouder Anne Brommersma vertelde dat ze blij was dat de Werkgroep Toegankelijkheid deze bijeenkomst wederom wilde organiseren. De Adviesraad bestaat uit een groep vrijwilligers die gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad adviseren over beleid. Anne Brommersma stipte ook het VN Verdrag voor mensen met een handicap aan. Doel van dit verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. In het verdrag is aangegeven wat de overheid (dus ook gemeente De Bilt), moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Werkgroep
De werkgroep Toegankelijkheid bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om de collectieve belangen te behartigen van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die in de gemeente De Bilt wonen. Zo willen zij een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. Het streven van de werkgroep is dat mensen met een beperking worden opgenomen in de samenleving en daaraan onbeperkt kunnen deelnemen. In een inclusieve samenleving hebben zij regie over hun eigen leven, doen ze mee op voet van gelijkheid, worden ze niet gediscrimineerd en hebben ze toegang tot dezelfde voorzieningen en diensten als mensen zonder beperking. De werkgroep neemt daarnaast onder andere ook deel aan projectontwikkelingen zoals het Centrumplan Bilthoven. Al vaak is gebleken dat met de juiste kennis en insteek het vooraf inpassen van de juiste aanpassingen goedkoper is dan achteraf.

Zwaar
De werkgroep had de beschikking over rolstoelen, een scootmobiel en een driewieler. De werkgroep had een mooi parcours uitgezet voor de rolstoel: via de hoofdingang van het gemeentehuis naar Jagtlust, inclusief het openen van deuren, en daarna via het bordes en de hellingbaan terug naar de entree. Daniëlle Janssen, zelf rolstoeler en lid van de werkgroep: 'Ze vonden het zwaar. Je hebt echt wel training nodig als rolstoeler, want je vraagt wel iets van je armen'. Om te ervaren hoe het is om met minder lucht door het leven te moeten konden de deelnemers de trappen van het oude gemeentehuis op maar wel met watjes in de neus en een rietje in de mond. Boven wilden de deelnemers heel graag een grote hap lucht inademen. De werkgroep had ook een blindenparcours uitgelegd, zodat deelnemers met stok en verschillende brillen konden ervaren hoe het is om slechtziend/blind te zijn. Er was ook een blinde inwoner uit de gemeente aanwezig om persoonlijke ervaringen te delen. Wethouder Anne Brommersma deed een parcours met de driewieler en dat viel tegen. 'Het is heel moeilijk om te sturen. Normaal beweeg je mee en daardoor is een bocht nemen niet moeilijk. Met een driewieler werkt dat niet. Ik zat twee keer in de berm'. De deelnemers waren het er unaniem over eens dat het is nuttig om zelf te ervaren waar mensen met een handicap tegen aan kunnen lopen.

Meer berichten