Logo vierklank.nl
Alle kinderen van groep 8 hebben hun mediatordiploma ontvangen.
Alle kinderen van groep 8 hebben hun mediatordiploma ontvangen.

Nieuwe mediatoren op De Regenboog

Basisschool De Regenboog werkt met het programma 'De Vreedzame School'. Het is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Binnen de aanpak van De Vreedzame School leren kinderen hoe zij op een goede manier samen kunnen leven en werken en eventuele conflicten kunnen oplossen. Kinderen krijgen daarnaast taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school en ook in de omgeving van de school. Zo worden leerling-mediatoren opgeleid, die helpen bij het oplossen van conflicten.

Diploma
De kinderen van groep 8 hebben de afgelopen weken een opleiding tot mediator gevolgd en zijn hier allemaal voor geslaagd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst met iets lekkers, kinderchampagne, bloemen en speeches, kregen zij een officieel diploma uitgereikt. Ze zijn er helemaal klaar voor om aan hun belangrijke taak binnen De Regenboog te beginnen.     (Douwe Bilder en Karin Brascamp)

Meer berichten