Logo vierklank.nl

Aandacht voor de slachtoffers van Sulawesi

Het enthousiasme over de hoge opbrengst van de actie is groot.
Het enthousiasme over de hoge opbrengst van de actie is groot.

Woensdag 10 oktober organiseerde de Martin Luther Kingschool haar inmiddels traditionele boekenmarkt. De afgelopen weken hebben de kinderen allemaal kinderboeken verzameld. Tassen vol kinderboeken werden bij school afgeleverd.

De verkoop van de boeken heeft bijna 300 euro opgeleverd. 'Dit geld gebruiken wij voor de aanschaf van nieuwe leesboeken voor de kinderen, zo houden wij onze collectie actueel en aantrekkelijk', aldus Arjan Dam, directeur van de Martin Luther Kingschool. Kinderen van groep 8 zorgden voor de verkoop.

Naast de boekenmarkt was er vooral veel aandacht voor de landelijke actiedag 'Nederland helpt Sulawesi'. 'De lessen begrijpend lezen hadden afgelopen week als onderwerp de ramp in Sulawesi. Vanuit de kinderen kwam het idee om tijdens de boekenmarkt aandacht te vragen voor deze enorme ramp. Vervolgens werd de landelijke actiedag voor Sulawesi op dezelfde dag gepland als de boekenmarkt: dat gaf alleen maar meer inspiratie. De kinderen zijn hard aan het werk gegaan om spullen te maken die ze tijdens de boekenmarkt konden verkopen voor Giro 555. Zij hebben boekenleggers gemaakt en armbandjes geknoopt. De kinderen die naar de aanpalende buitenschoolse opvang gaan zagen wat er allemaal gebeurde in de school en wilden ook meedoen. Zij hebben ook allerlei spulletjes gemaakt voor de verkoop. Kinderen kwamen op het idee om een muzikaal optreden te verzorgen, nagels te lakken, wafels te bakken, etc. etc.'

Flessen
'Daarmee hield het niet op. Na schooltijd zijn kinderen van de hoogste groepen spontaan door het dorp getrokken om lege flessen te verzamelen. Dit heeft uiteindelijk ook nog een behoorlijk bedrag opgeleverd. Jongere kinderen vroegen met hun ouders bij buren en bekenden in de straat aandacht voor deze actie: menig inwoner van Maartensdijk besloot spontaan de actie te steunen en ruimhartig de portemonnee te trekken. Met speciale dank aan de inwoners van Maartensdijk die hun bijdrage hebben geleverd.'

Meer berichten