Logo vierklank.nl
Bestuurslid Jolanda Nijboer (links) en coördinator Geza Mobers van VPTZ.
Bestuurslid Jolanda Nijboer (links) en coördinator Geza Mobers van VPTZ.
Zorg

Bestuurswisseling bij VPTZ de Biltse kernen

In het bestuur van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) de Biltse kernen volgt huisarts Jolanda Nijboer als adviserend bestuurslid voormalig huisarts Jan van Leer op. VPTZ biedt ondersteuning die het mede mogelijk maakt dat mensen in hun laatste levensfase thuis kunnen sterven. Goed opgeleide vrijwilligers kunnen daarbij afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften niet alleen de patiënt bijstaan, maar ook de mantelzorgers ontlasten.

door Guus Geebel

VPTZ de Biltse kernen is één van de 220 afdelingen die vallen onder de koepelorganisatie VPTZ Nederland. Het Biltse bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen op beleidsniveau, regelt de financiën en onderhoudt het contact met VPTZ Nederland. 'Het is een heel betrokken bestuur waar Jolanda Nijboer nu deel van uitmaakt', zegt Geza Mobers. Zij is coördinator van de 22 vrijwilligers en verantwoordelijk voor de omgang met patiënten. Vrijwilligers kunnen altijd terugvallen op de coördinator, die op haar beurt weer terug kan vallen op de expertise van de huisarts.

Klankbord
Jolanda Nijboer werkt dertien jaar als huisarts waarvan bijna acht jaar in de huisartsenpraktijk Orionlaan in Bilthoven. 'Ik heb inmiddels een aantal jaren ervaring met palliatieve zorg. Een paar jaar geleden kwam ik een vrijwilliger van deze organisatie tegen en ik vond het bijzonder dat er mensen zijn die dit nuttige werk op zich nemen. Later is Geza een keer bij me geweest om toe te lichten wat VPTZ doet en wanneer huisartsen eraan kunnen denken om de organisatie in te schakelen. Toen de vraag kwam of ik het bestuur wilde komen versterken heb ik daar graag ja tegen gezegd. Ik vind het bijzonder fijn dat te mogen doen, want het is goed dat in het bestuur ook een medisch klankbord aanwezig is met achtergronden en kennis van palliatieve zorg in alle breedte.' In haar rol als bestuurslid wil Nijboer uitdragen dat sterven bij de samenleving hoort en dat het heel goed thuis kan. 'Het thuis zijn van een stervende is een heel intensief traject voor de naasten en daar kan de vrijwilligersorganisatie goed bij helpen. Mijn ervaring is dat een goed verlopen sterfbed naasten heel erg helpt met de rouwverwerking. Als de naaste die alleen verder moet kan terugkijken op een goede periode, is dat ondanks al het verdriet bevorderlijk voor de rouwverwerking.' Nijboer wil zich als bestuurslid hard maken voor de naamsbekendheid van VPTZ onder collega's. Voor Geza Mobers en de vrijwilligers wil zij de medische vraagbaak zijn.

Coördinator
Coördinator Geza Mobers deed de hbo-opleiding psychosociale therapie en is verder afgestudeerd op naastenzorg. 'De vrijwilligers zijn allemaal opgeleid maar het is fijn dat binnen de eigen organisatie een huisarts aanwezig is. Bij zaken waarbij de expertise van een huisarts gewenst is kan Jolanda een bijdrage leveren. Dat is een grote meerwaarde.' Jolanda Nijboer vindt het ook van belang dat de andere dimensies van de palliatieve zorg aandacht krijgen. 'Dus dat ik ook kijk naar de sociale achtergronden en de psychische kant.'

Op 13 oktober is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. De dag is bedoeld om iedereen meer bekend te maken met wat palliatieve zorg inhoudt. Palliatieve zorg begint op het moment dat iemand te horen heeft gekregen niet meer beter te worden. Dat kent verschillende fases. De terminale fase is de laatste en die eindigt met de stervensfase. Een patiënt die thuis wil sterven kan bij een levensverwachting van minder dan een jaar een beroep doen op ondersteuning. 'Dit geldt natuurlijk ook voor ouderen in de laatste levensfase. Wat vrijwilligers doen is afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften van een patiënt. Dat kan onder meer nog een wandeling maken zijn, een handmassage, een voetmassage, een luisterend oor bieden of gewoon aanwezig zijn. De thuissituatie kan ook een verpleeg- of verzorgingshuis zijn. Wij waken dus ook bij mensen die daar verblijven.'

Training
Palliatieve zorg is gericht op kwaliteit van leven waarbij patiënten zo min mogelijk last hebben van hinderlijke symptomen zoals pijn en misselijkheid. Ook is er in toenemende mate aandacht voor behoeften op het psychische, sociale en spirituele vlak van de patiënt. VPTZ de Biltse kernen organiseert twee keer per jaar een introductietraining en dat is dan een aanleiding om weer mensen te werven. De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg op 13 oktober viel samen met de Vrijwilligersbanenroute in Het Lichtruim in Bilthoven. VPTZ was daar ook aanwezig om mensen over het werk te informeren en vrijwilligers te werven. In november start een nieuwe training. Na een uitgebreid kennismakingsgesprek volgt deze tweedaagse basistraining en wordt gekeken of het werk bij iemand past. Op www.vptz-debiltsekernen.nl staat meer informatie over het vrijwilligerswerk en de ondersteuningsmogelijkheden.

Meer berichten