Logo vierklank.nl
Het koor rond 1985 voor de kerk.
Het koor rond 1985 voor de kerk.

Revival Michaël Jongerenkoor

In september startten de festiviteiten rond het 125 jarig bestaan van de Katholieke Kerkgemeenschap te De Bilt. In het kader van dit jubileum is er een reünie-koor gevormd van het voormalige Michaël-Jongerenkoor (1968 - 1989), dat in die periode onlosmakelijk aan en bij de kerkgemeenschap behoorde.

door Henk van de Bunt

De voorbereidingen, om met dit koor op zondag 11 november nog eens een ouderwetse jongeren-mis te beleven zijn in volle gang. Ignaas de Jong was 21 jaar de dirigent: 'De belangstelling is enorm. Van de 260 jongeren, die in die jaren op dit koor hebben gezeten, hebben er nu al meer dan 80 enthousiast toegezegd graag mee te komen zingen. Pure nostalgie'. Met het combo is al intensief geoefend. Op zaterdag 20 oktober komen combo en zoveel mogelijk koorleden bij elkaar voor een repetitiedag in de Michaelschool vanaf 11.00 uur. Wie ook goede herinneringen heeft aan dit koor of aan het fenomeen beatmis is uiteraard meer dan welkom bij de eenmalige revival op 11 november om 10.30 uur in de Michaelkerk aan de Biltse Kerklaan.

Zoektocht
Rob Kops was de laatste 'manager' van het koor en nu volop betrokken bij de organisatie van dit evenement vertelt: 'Het betekende een zoektocht naar voormalige koorleden met als uitgangspunt een 25 jaar oude lijst met namen (en toenmalige adressen) van oud-koorleden. Of die lijst volledig en/of juist was, wisten we niet. Het ging in ieder geval om 262 personen. We waren in het bezit van 9 mailadressen en begin maart ging de eerste email de deur uit met als onderwerp de titel van één van de liedjes van het voormalige koor: Zonder jou voel ik me hopeloos alleen! De reacties waren positief en via die eerste 9 mails kwamen nog meer mailadressen. Daarna is er elke 9e van de maand een mail gezonden naar de personen waar van we een mailadres hadden. Met telkens als onderwerp de titel van één van de liedjes van het koor'.

Geschiedenis
Koorlid Bart Rutgers vat de geschiedenis van het koor samen: 'Precies vijftig jaar geleden werd het Michaël Jongerenkoor opgericht. Dat was in een tijd die werd gekenmerkt door vernieuwingen in de R.K. kerk. De liturgie die tot dan in het Latijn was, mocht voortaan ook in de landstaal worden gevierd. Om er meer jongeren bij te betrekken werd gezocht naar vormen die de jeugd de mogelijkheid bood om de eucharistieviering op hun eigen manier te beleven. Zo ontstond de 'beatmis', ook in de Michaëlparochie. Op 17 mei 1968 vond de eerste jongerenmis plaats, niet in de kerk maar in het Verenigingsgebouw aan de Groen van Prinstererweg om toenmalig pastoor Versteeg aan de beatmis te laten wennen. Eind 1968 werd Ignaas de Jong gevraagd om de leiding van het koor over te nemen. Op 1 december 1969 dirigeerde hij voor de eerste keer en zou dat nog achttien jaar lang doen. Inmiddels had het koor een eigen begeleidingscombo. Koorleden - de tekstgroep - stelden zelf de teksten van de dienst samen, in nauwe samenwerking met de voorganger. De jongerenmissen trokken al snel volle kerken met mensen uit de wijde omgeving, niet alleen jongeren maar ook volwassenen. Het koor trad veelvuldig op elders in het land en zelfs in België en Duitsland . Ook werd de jongerenmis enkele keren uitgezonden op radio en televisie door de KRO'.

Hogerhand
Hoogtepunt in de jaren zeventig was de Nederlandstalige uitvoering van de rockopera Jesus Christ Superstar, waarmee het koor door het hele land trok. De koor- en bandleden vertaalden zelf de teksten vanuit het Engels. Deze versie was de eerste en lange tijd de enige Nederlandstalige uitvoering. De kroon op het werk was de plaatopname in 1973. Ook de uitvoering van de door Rob Kops gecomponeerde rockopera Samson tijdens de viering van het 15-jarig bestaan van het koor in 1983 was een hoogtepunt. Wat in 1968 begon als een klein maar enthousiast gezelschap is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een succesvol jongerenkoor, dat zowel bij jong als oud de harten wist te stelen. De laatste periode van het 21-jarig bestaan heeft Kees van Miltenburg het koor geleid. Maar door beperkende en dwingende voorschriften van hogerhand hield het jongerenkoor er in 1989 mee op'.

Meer berichten