Logo vierklank.nl
Deelnemers ontvingen een toepasselijke zonnebloem.
Deelnemers ontvingen een toepasselijke zonnebloem.

Grote belangstelling voor energieprojecten

Zaterdag 13 oktober opende Duurzaamheidswethouder Dolf Smolenaers onder extreem zeldzame oktoberzonnestralen en in aanwezigheid van een behoorlijk aantal deelnemers het tweede zonnedak van Biltstroom bij zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk.

door Henk van de Bunt

Begin juli was de verkoop gestart van 299 zonnepanelen op de grote koeienstal van zorgboerderij Nieuw Toutenburg in Maartensdijk. Iedereen in de omgeving - binnen de juiste postcode - kon een of meer panelen reserveren. Zo zorgden deelnemers gezamenlijk voor meer lokaal opgewekte duurzame energie en delen ze in het rendement. De nieuwe lokale energiecoöperatie Biltstroom organiseerde dit project in samenwerking met Marjolein en Wouter van Oostrum van de Zorgboerderij. Met de uitbreiding van de stal zagen zij mogelijkheden voor de eigen duurzame energievoorziening, maar ook voor een collectief project. Wouter van Oostrum: 'Op het dak van onze koeienstal kwam na de verbouwing enorm veel ruimte. Een klein deel gebruikten we voor zonne-energie voor de zorgboerderij. Maar er bleef nog heel veel plek over. Alle 299 panelen zijn weg; 50 hebben we er zelf gehouden en de rest is door anderen gekocht. Heel mooi'.

Elektrische auto
Christoph Buter (Beng!) verwelkomde de aanwezigen, vertelde iets over Beng! en Biltstroom en interviewde daarna twee deelnemers van het zonnepanelenproject. Ad Vrijsen uit Maartensdijk zag zijn stroomverbruik toenemen, vanwege het gebruik van zijn elektrische auto. Met de zonnepanelen bij Nieuw Toutenburg wekt hij nu de benodigde extra groene stroom op. Alexander Knottenbelt uit Bilthoven sprak zijn waardering uit voor de heldere informatievoorziening, het vlotte aanmeldproces en de snelle beantwoording van vragen door Biltstroom'.

Climate Planet
Wethouder Dolf Smolenaers vertelde de gehele week al met Duurzaamheidsthema's in de weer te zijn geweest: 'Eerder was ik er al met de fiets op uit in Hollandsche Rading. Ook was ik deze week op uitnodiging met politieke collegae te gast in Utrecht bij de internationale Climate Planet, die voor het eerst naar Nederland was gekomen. Tot 3 november staat een 20 meter hoge wereldbol op het nieuwe Jaarbeursplein in Utrecht. De Climate Planet biedt een ongekend indrukwekkend beeld van de aarde. In een ruimtereis wordt je meegenomen van de Big Bang tot in de verre toekomst. De 360 graden film toont de urgentie van klimaatverandering en biedt inspiratie voor een duurzame toekomst. Maar nog veel meer viel mij de uitspraak van de ietwat teleurgestelde voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels op: 'Landelijke politici trappen op de rem, maar plaatselijk zijn de duurzaamheidontwikkelingen niet te stoppen'. Vandaag zien we weer eens het gelijk van deze uitspraak'. Smolenaers sprak namens het College zijn waardering en tevredenheid uit over de initiatieven en projecten en vooral over de grote belangstelling en betrokkenheid van de inwoners. Gemeenteraadslid Henk Zandvliet was ook bij Climate Planet: 'Ed Nijpels hield ons - lokale bestuurders - steeds voor: 'Houd jezelf niet voor de gek, we kunnen niet zonder windmolens op land'. Overal waar hij komt, hamert hij daarop vanwege de weerstand. Maar het is onontkoombaar en we moeten er wel voor zorgen, dat de overlast wordt geminimaliseerd én dat omwonenden meeprofiteren van de opbrengst. Daar ben ik het helemaal mee eens'.

Meer berichten