Logo vierklank.nl
Ook de Maartensdijkse oud-leerlingen waren aanwezig: v.l.n.r. Wim, Jean en Piet Rijksen.
Ook de Maartensdijkse oud-leerlingen waren aanwezig: v.l.n.r. Wim, Jean en Piet Rijksen.

Veel bezoek voor 'eeuweling'

Zaterdag 6 oktober werd de jubileumweek van de 100-jarige Julianaschool in Bilthoven afgesloten met een drukbezochte reünie, die vanwege het grote aantal, in drie leeftijdsgroepen was opgesplitst. In alle leeftijdscategorieën was men van heinde en verre en van heel dichtbij gekomen en waren er veel en spontane ontmoetingsmomenten. Het werd een groot spektakel waarbij mensen die in de afgelopen honderd jaar op de school hebben gezeten of er op een andere manier actief geweest zijn elkaar in een feestelijke sfeer ontmoetten.

door Henk van de Bunt

Alle reünisten ontvingen een 80 pagina's tellend 'Juul100', een blad samengesteld voor alle generaties, die leven in deze tijd. 'Honderd jaar Bilthoven en honderd jaar Julianaschool; dat bindt voor eeuwig'; aldus Ella Prins- van der Put, al 22 jaar directeur van de school. Samen met Anneke Iseger, Inge Pont en anderen maakte zij een blad over 'deze buurtschool voor de wijk in 1918 opgericht voor 50 kinderen en nu een school met 500 leerlingen'. Volgens de samenstellers 'een blad, dat ligt in een jongens- of meisjeskamer of nonchalant op de grond in een huiskamer of achterin de auto ligt om in te kijken tijdens een lange rit'.

Geschiedenis
De Julianaschool is gebouwd in 1918 op de huidige locatie: Julianalaan 52 te Bilthoven. We lezen even mee met wat de Historische Kring 'dOude School hierover schrijft: 'Begin 1917 was de openbare Van Dijckschool in gebruik genomen. De Nederlandsch Hervormde Gemeente achtte het raadzaam ook een school in Bilthoven te stichten. Op 19 november 1917 werd daartoe de basis gelegd. Initiatiefnemer was dominee B. Batelaan, predikant van de Dorpskerk in De Bilt. De in 1918 gebouwde Nederlandsche Hervormde School met den Bijbel bestond uit twee lokalen plus een woning voor het schoolhoofd. De school startte met vijftig leerlingen. Al spoedig nam het aantal leerlingen toe. In 1926 diende men twee klaslokalen bij te bouwen. Rond 1930 kwamen er weer drie lokalen bij, alsmede een gymzaal'.

Vergroot
'In de jaren 1968 en 1987 werd de school wederom verbouwd en vergroot. In 1995 begonnen er, blijkens een krantenartikel, verontrustende geluiden te klinken. Het leerlingenaantal was dalende. De school zou in het jaar 2000 volgens de prognose slechts 143 leerlingen tellen. De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs kwam daartegen in verweer: 'het aantal leerlingen was juist weer groeiend'. De school was zelfs te klein geworden en men wenste tot nieuwbouw over te gaan'.

Eigen naam
'In 1995 is de Julianaschool gefuseerd met de Groen van Prinstererschool in De Bilt. Beide scholen gingen onder eigen naam en op eigen locatie door. Ze kregen echter wel een gemeenschappelijk schoolplan dat door de nieuw aangestelde directeur Ella Prins geïntroduceerd werd. In februari 2002 besloot een meerderheid in de Biltse gemeenteraad de nieuwbouw voor de Julianaschool te realiseren op een parkeerplaats gelegen tussen de flats aan de Kruisbeklaan, de Groenlinglaan en de Goudvinklaan. Deze locatie riep echter bij omwonenden veel weerstand op en dus ging dat plan ook niet door dan ook niet door. Er werden andere plannen gemaakt. Er zou op de plek van de bestaande school een nieuwe school gebouwd worden. De 380 leerlingen werden tijdelijk ondergebracht in een bedrijfsgebouw aan de Rembrandtlaan dat zo goed mogelijk als school werd ingericht. Op maandag 31 januari 2005 werd de in 1918 ingemetselde steen door toenmalig burgemeester Tchernoff, in aanwezigheid van een groot aantal leerlingen, leerkrachten en ouders, uit de muur van de Julianaschool verwijderd. De school werd kort daarna gesloopt en ter plekke werd een nieuwe school gebouwd die medio 2006 in gebruik werd genomen'.

Meer berichten