Logo vierklank.nl
  Het symposium vindt plaats in de Hervormde Kerk van Westbroek. 
Het symposium vindt plaats in de Hervormde Kerk van Westbroek. 

Kansen en Bedreigingen voor het Noorderpark

Tijdens het symposium dat Stichting Brigida op zaterdag 13 oktober in de Hervormde Kerk van Westbroek organiseert geeft een aantal sprekers hun kijk op de ontwikkelingen in het Noorderpark. De organisatoren verwachten een interessante middag voor een breed scala aan belanghebbenden en geïnteresseerden.

door Guus Geebel

Het programma dat om 14:00 uur begint wordt voorgezeten door Jaap Schuttevaer, voorzitter van Stichting Brigida. Willem van Schaik, zoon van Wim en Hella van Schaik, zal herinneringen aan zijn vader ophalen. Wim van Schaik was oprichter van Stichting Brigida. Er wordt een aflevering van 'Van Gewest tot Gewest' uit 1996 vertoond waarin Wim van Schaik zijn bezorgdheid uitspreekt over het gebied Noorderpark.

Sprekers
Vanuit verschillende invalshoeken geven vier sprekers hun visie op de ontwikkeling van het gebied. Biochemicus Wim Baas studeerde aan de Universiteit Utrecht met als bijvak plantenfysiologie. Hij is bekend om zijn fraaie stinzentuin in Westbroek. Baas gaat in op het natuurlijk erfgoed in het Noorderpark. Hij voert de bezoekers mee in de ontstaansgeschiedenis van het gebied, de rol van het bodemleven, de subtiele symbiose tussen planten en schimmels en de effecten van mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Historicus dr. Anne Doedens brengt de rijke cultuurhistorie van het gebied onder de aandacht. Hij zal de beschermwaardigheid van de diverse dorpskernen, boerderijen en landgoederen aan de orde stellen, maar met name de wereld-erfgoed-waardigheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Muurschilderingen
Henk van den Broek is voormalig boer in Westbroek en was als lid van de landinrichtingscommissie vanaf het begin betrokken bij de herinrichting van het Noorderpark. Hij neemt de agrarische invalshoek voor zijn rekening. Hij kent als geen ander de moeilijke afwegingen tussen natuur, cultuurhistorie, recreatie en economie die hebben geleid tot het gebied zoals we het nu kennen. Nic Adema is bestuurder van het eerste uur van Stichting Brigida. Hij zal de historische muurschilderingen in de kerk van Westbroek uitlichten en hun relatie met de omgevingsproblematiek duiden. Aanmelding voor het symposium bij voorkeur voor 6 oktober per e-mail stichtingbrigida@gmail.com.

Meer berichten