Logo vierklank.nl

Mens Kom erbij

Van 27 september tot 6 oktober wordt er in het hele land aandacht geschonken aan de 'week tegen eenzaamheid'. In gemeente De Bilt wil men het onderwerp 'eenzaamheid' op een positieve manier onder de aandacht brengen van alle inwoners. Het woord 'eenzaam' wordt omgebogen naar 'kom erbij'.

Inwoners worden gestimuleerd om vooral zelf af te stappen op een ander, om oog voor elkaar te hebben en met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij richt men de focus op de omgeving van iemand die misschien wel eenzaam is/lijkt.

Festivalbandje
De komende periode krijgen bestaande activiteiten in de servicecentra extra aandacht. Ook worden met andere organisaties allerlei activiteiten georganiseerd (zie website en volg social media). Er wordt een 'festivalbandje' verspreid waarmee men herkenbaar is voor de ander. Met dit armbandje geef je aan dat je achter deze boodschap staat en dat je zelf actief wilt bijdragen door met iemand in gesprek te gaan. Dus draag het bandje en doe mee. Alle medewerkers van Mens De Bilt zijn de komende tijd meer op straat te vinden en horen graag uw mening. Ideeën zijn altijd welkom, dus doe mee?

Meer berichten