Logo vierklank.nl
 Wethouder Madeleine Bakker (r) opent het Kinderdagverblijf op de Van Dijckschool in Bilthoven. Links de directeur van de Van Dijckschool Rob van Maanen.
Wethouder Madeleine Bakker (r) opent het Kinderdagverblijf op de Van Dijckschool in Bilthoven. Links de directeur van de Van Dijckschool Rob van Maanen.

Opening kinderopvang Van Dijckschool

Donderdag 13 september opende wethouder Madeleine Bakker de nieuwe vestiging van Stichting Kinderopvang De Bilt in de Van Dijckschool in Bilthoven. Kinderen in de leeftijd van nul tot en met twaalf jaar kunnen nu op deze school terecht voor opvang en onderwijs, in een mooie, groene omgeving.

door Walter Eijndhoven

Verspreid over gemeente De Bilt heeft de Kinderopvang vier locaties voor kinderen van 0-4 jaar, zeven locaties voor buitenschoolse opvang (4-12 jaar) en vier peuteropvanggroepen (2 tot 4 jaar).

Bijzonder
Vanaf zomer 2017 is gebouwd aan een brede kinderopvangvoorziening in de Van Dijckschool. 'Deze nieuwe locatie is bijzonder binnen gemeente De Bilt', vertelt Nicole Quadakkers, adjunct-directeur Kinderopvang De Bilt. 'Naast buitenschoolse opvang en peuteropvang kunnen ook kinderen tussen nul en vier jaar terecht op de Van Dijckschool. Dat betekent dat daarmee op één plek een doorgaande lijn is gecreëerd vanaf nul jaar tot en met twaalf jaar, voor opvang en onderwijs'.

Ideaal
Voor alle partijen schept dit veel mogelijkheden: een gezamenlijke, pedagogische visie van kinderopvang en onderwijs, samenwerkingsprojecten tussen bso en school, naschoolse activiteiten voor alle schoolkinderen en een voorleesproject van leerlingen van groep 8 bij de peuters. Quadakkers: 'Ook voor ouders is het een ideale situatie, immers de baby van een half jaar, de peuter van drie jaar en het schoolgaande kind van zes jaar, kunnen allen naar één en dezelfde plek. Voor het kind geeft dit ook rust en duidelijkheid'.

Kinderopvang moet een tweede thuis zijn voor kinderen, liefst in een mooie, rustige en groene omgeving. Quadakkers: 'Dat is in de Van Dijckschool zeker gelukt. Het recent aangelegde, natuurlijke buitenterrein draagt hier zeker aan bij'.

Meer berichten