Logo vierklank.nl
Je mag de Spoorlaan niet meer in noordelijke richting inrijden; dus je kunt (ook) niet meer bij deze containers komen.
Je mag de Spoorlaan niet meer in noordelijke richting inrijden; dus je kunt (ook) niet meer bij deze containers komen.

Plaatsing afvalcontainers in Hollandsche Rading discussiepunt

door Henk van de Bunt

In Hollandsche Rading staan aan het begin van de Spoorlaan twee bovengrondse glasbakken en 1 kledingbak. In het kader van de snelwegverbreding en de daarbij behorende werkzaamheden was het plan ontstaan bij de herinrichting van de laan ondergrondse containers te plaatsen. De gemeente De Bilt gaf hierbij aan dat dit ondergronds plaatsen een wens van de Hollandsche-Radingers is.

Nu blijkt echter dat op de huidige locatie het ondergronds plaatsen van de containers geen optie is. Martijn van Rooijen (woordvoerder namens een groep bewoners van de Spoorlaan) vertelt hierover: 'Dit heeft te maken met in de grond aanwezige bekabeling. Op dit moment zijn de gemeente en de aannemer naar alternatieve locaties op zoek. Zonder enige vorm van communicatie had de aannemer zelfs al piket paaltjes geplaatst. Het lijkt erop dat zelfs (tenminste) één van de kenmerkende Spoorlaan-bomen hiervoor opgeofferd moet worden'.

Oneerlijk
De groep is van mening dat het verplaatsen van de containers, waarbij ook nog prachtig groen moet sneuvelen, een oneerlijke actie is. Daarbij moet naar hun mening ook aangemerkt worden dat juist in deze hoek de snelwegverbreding fors heeft ingegrepen; 'Alle bosschages zijn verwijderd en het is al een geruime periode een puinzooi. We vragen ons dan ook af waarom precies voor deze locatie (in een bocht) wordt gekozen? Contact met de gemeente en de aannemer heeft er tot nu toe nog niet toe geleid, dat de focus op dit stuk groen los wordt gelaten. Het lijkt erop dat de gemeente niet wil inzien wat de ernst van de situatie is. Daarbij lijkt het erop dat de gemeente belang heeft om het te combineren met de snelwegverbreding en daarom niet verder durft te kijken dan de Spoorlaan of het plan van de ondergrondse containers los laat en bijv. half verzonken containers op de huidige plek plaatst'.

Gemeente reageert
Communicatieadviseur Dick de Jager antwoordt namens de gemeente: 'Aannemer 3Angle heeft zich destijds met een werkgroep van inwoners van Hollandsche Rading gebogen over de herinrichting van de openbare ruimte na de verbreding van de A27. Daaruit kwam onder andere de wens om de bovengrondse verzamelcontainers onder de grond te plaatsen. Nu dit technisch niet te realiseren blijkt op de oorspronkelijke plek, onderzoekt de aannemer alvast alternatieve locaties. Als daarover meer bekend is, zullen gemeente en/of aannemer weer contact leggen met inwoners om de voortgang te bespreken en een goede afweging te maken. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>