Logo vierklank.nl

Wormvormige structuren op Brandenburg

Bij het voorbereiden van een artikelen over beelden in De Bilt voor de Biltse Grift (tijdschrift van de Historische Vereniging d'Oude School), troffen de auteurs op begraafplaats Brandenburg in Bilthoven een tiental structuren aan, die niet thuisgebracht konden worden. Op 10 betonnen sokkeltjes staan verschillende wormachtige constructies, verspreid op een graslandje aan het eind van het hoofdpad.

door Henk van de Bunt

Wim Krommenhoek schreef al meer arikelen over (kunst op) begraafplaatsen. Hij vertelt: 'Navraag naar de maker, de betekenis en de bedoeling ervan op een begraafplaats leverde geen resultaat op. Sterker nog, niemand wist van het bestaan ervan af en zelfs de beheerder van de begraafplaats en collega's op het gemeentehuis konden geen uitsluitsel geven. Ook bij kunstkring BeeKk was er niemand die zelfs maar een idee had wie de maker van deze unieke structuren zou kunnen zijn'. Daarom deze oproep aan de lezers: 'Wanneer iemand iets weet wie de maker is, wat het voorstelt en met welke bedoeling ze daar geplaatst zijn, stuur ons dan s.v.p. een bericht. Dit kan via het emailadres: w.krommenhoek@hetnet.nl. Wij hopen van u te horen'?

Meer berichten