Logo vierklank.nl
Het spoorwiel dat op het koningsspil zit en waarmee het maalwerk wordt aangedreven.
Het spoorwiel dat op het koningsspil zit en waarmee het maalwerk wordt aangedreven. (Martijn Nekkers)

Molen Geesina is rank van vorm

Op 8 september is er in De Bilt Open Monumenten Dag. Er is een prachtig programma samengesteld rondom het thema In Europa , waarbij monumenten, landgoederen, forten en bunkers de deuren openen, spannende verhalen verteld worden en naar muziek kan worden geluisterd. Ook de Groenekanse molen Geesina is in het programma opgenomen. We lezen mee (terug in de tijd) in een artikel van collega Martijn Nekkers uit 2012. Hij bewaarde ook nog enkele foto's uit die tijd:

door Henk van de Bunt

'De molen Geesina heette oorspronkelijk De Groene Kan en is in 1843 gebouwd als lage stellingmolen. In de loop van de geschiedenis is er veel verbouwd aan de Geesina. In 1939 liet eigenaar Abraham Schuurman een omvangrijk herstel uitvoeren dat in 1941 was voltooid. Bij die gelegenheid kreeg de molen de naam Geesina. Het was de naam van de vrouw van Abraham. Gedurende de tweede wereldoorlog is er heel veel gemalen aan de Ruigenhoeksedijk. In 1968 vond weer een omvangrijke restauratie plaats. Het jaartal 1968 verscheen toen op de molen en dat is zo gebleven. In de jaren zeventig werd gestopt met het malen van graan. Toch is er op de website dorpspleingroenekan.nl  nog een filmpje te zien waarop de molen in 1986 nog draait. In ieder geval is de molen na die tijd in verval geraakt'.

Restauratie
'In 1998 is de molen door de familie Schuurman voor één gulden overgedragen aan de toenmalige gemeente Maartensdijk. Deze droeg het vervallen bouwwerk voor dezelfde som meteen over aan de Stichting De Utrechtse Molen. De bedoeling was dat de molen weer helemaal zou worden hersteld. Dat is niet echt van de grond gekomen. Wel is iets aan de slechte staat van het voegwerk gedaan. Nog later is De Utrechtse Molen opgegaan in de stichting Het Utrechts Landschap. Er kwam een sober restauratieplan waarbij het Landschap ook eigen middelen, eigen materialen en eigen vakmensen zou inzetten. Toen dat plan er eenmaal lag kwam de subsidie ook weer beschikbaar en is men in maart 2011 begonnen met de werkzaamheden. Nadat de mensen van Het Utrechts Landschap hun aandeel hadden geleverd kwamen de mannen van molenmaker Verbij uit Hoogmade aan de beurt. In hun werkplaats hadden die al de belangrijke delen van de molen gebouwd. Op 21 december is de kap weer op de molen geplaatst. Later kwamen de wieken ook weer terug en is de Geesina van een kreupele slons weer een sierlijke dame geworden. Rank van vorm en goed in de verf, zoals het een echte dame betaamt. De bezoekers zullen ook de molen kunnen bezoeken maar niet verder dan tot de stelling. Daar vandaan hebben de bezoekers trouwens een mooi uitzicht over de omgeving'.

2018
Na een uitvoerige en kostbare restauratie is de korenmolen Geesina aan de Ruigenhoeksedijk te Groenekan begin april 2018 weer maalvaardig: de stenen romp was in 2017 voor een deel afgebroken en opnieuw opgemetseld. Speciaal voor de restauratie waren 42.000 IJsselsteentjes gebakken door een steenfabriek. Vanaf mei 2017 werkten twee metselaars stug door om het gat met de 42.000 stenen te dichten. Met hulp van allerlei fondsen was de restauratie mogelijk geworden; diverse goede-doelen-instellingen, de gemeente De Bilt en ook een belangrijke bijdrage, geleverd door de Groenekanse bevolking, onder meer in het kader van een huis-aan-huis actie maakten dit mogelijk.

Meer berichten