Heel veel belangstellenden woonden de ingebruikname van het Online Museum De Bilt bij.
Heel veel belangstellenden woonden de ingebruikname van het Online Museum De Bilt bij.

Bilts digitaal museum nu operationeel

Algemeen

door Guus Geebel

In de Mathildezaal van het gemeentehuis werd donderdag 30 augustus onder grote belangstelling het Online Museum De Bilt in gebruik genomen. Hoewel de lancering in het gemeentehuis niet helemaal soepel verliep, kan iedereen vanaf nu een digitaal museumbezoek brengen op https://onlinemuseumdebilt.nl.

Het Online Museum De Bilt brengt op deze website het cultureel erfgoed en de historie van de gehele gemeente De Bilt met beelden en archiefstukken bij elkaar en biedt zo een gevarieerd overzicht van prehistorie tot heden. Oud-burgemeester Alexander Tchernoff, voorzitter van de Stichting Digitaal Museum De Bilt, zegt in zijn openingstoespraak blij verrast te zijn over het enthousiasme waarmee iedereen heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het project. 'Bij cultureel erfgoed zou je kunnen denken, dat is verleden, dat is historie en afgesloten. Niets is minder waar. Er zit een wisselwerking tussen het verleden en het heden. Jongeren zullen zeggen dat is helemaal niet waar, het is tegenwoordig heel anders,  maar als je heel goed kijkt is er weinig veranderd. Juist de lijn van verleden naar heden is de uitdaging van dit project.' Tchernoff is blij dat een aantal jongeren aanwezig is. Hij stelt een aantal mensen voor die meegewerkt hebben aan de realisering zoals vicevoorzitter Arie-Jan Ditewig, penningmeester Theo van der Lugt, Dick Berents van de redactiecommissie en initiatiefnemer Anne Doedens.

Kernen
Het digitaal museum is een initiatief van historicus dr. Anne Doedens. Hij gaf samen met Cor Groenen van Parel Promotie BV al op 13 februari 2016 een aanzet op website van De Vierklank. Anne Doedens laat zien hoe de website werkt en merkt op dat sommige onderwerpen nog in- of aangevuld gaan worden. De historische verenigingen van De Bilt en Maartensdijk hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Het is een overzichtelijk geheel geworden. 'Dick Berents is de eindredacteur die heel scherp let op het format van het museum.' Op de website staan nu 320 items uit alle kernen van de gemeente De Bilt. Doedens licht er van alle kernen wat uit. Hij laat de gotische bogen van de kapel van Vrouwenklooster zien en vertelt er wat over. Dat doet hij ook over baron Van der Capellen, die in 1815 de eerste gouverneur-generaal van Nederlands Indië werd en aan het einde van zijn leven op het landgoed Vollenhoven in De Bilt woonde. 'Het waren Westbroekers, Maartensdijkers en inwoners van De Bilt die meehielpen met de ontginning van Nieuw Amsterdam in Amerika.' Hij laat verder een afbeelding zien van een verdwenen glas-in-loodraam uit de kerk van Westbroek en vertelt er wat over.

Jeugd
In Bilthoven was na de Eerste Wereldoorlog in De Biltse Duinen de Spoorweg Compagnie gelegerd, een onderdeel van de Genie. Spoorspecialist Fred Meijer en Christiaan van Nispentot Sevenaer waren de enigen van de aanwezigen die dat wisten. In Maartensdijk werden wapenproeven gehouden toen de Duitsers door het Verdrag van Versailles geen wapens mochten produceren en mensen in Nederland daar handel in zagen. In Hollandsche Rading werd tussen de Vecht en de huidige Floris V weg in 1296 graaf Floris V door vijandige edelen gevangengenomen. Een portret van burgemeester Van Pothoven van Achttienhoven, dat mogelijk van Vincent van Gogh is, siert de taart ter ere van de ingebruikname van de website. Burgemeester Sjoerd Potters noemt het heel belangrijk om op een digitale manier onze geschiedenis te ontsluiten. Hij ziet het als zijn missie de Biltse geschiedenis te verbinden met de jeugd. 'Wie zijn eigen geschiedenis niet kent weet ook niet wat zijn toekomst is.'  Van de 320 onderwerpen op de website zijn er zo'n 150 uit de laatste drie eeuwen. Potters is blij met wat hij in dit museum ziet en hoopt dat er veel gebruik van gaat worden gemaakt. Hij wil daarom graag dat de site goed gepromoot gaat worden.

Enkele leerlingen van de Julianaschool luisteren geboeid naar de uitleg van Anne Doedens.
Burgemeester Sjoerd Potters met zijn oud-collega Alexander Tchernoff bij een taart met het portret van een vroegere burgemeester.
!