Logo vierklank.nl
Zwerfafval in het parkje aan de Jan Provostlaan in Bilthoven is de bewoners een doorn in het oog.
Zwerfafval in het parkje aan de Jan Provostlaan in Bilthoven is de bewoners een doorn in het oog.

Klachten over weghalen vuilnisbakken

In de maanden juni en juli plaatste de gemeente De Bilt op ruim 50 locaties in Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk bijna 90 extra ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en PMD.

door Walter Eijndhoven

'Vuilnisbakken in parkjes en speeltuinen moe(s)ten echter het veld ruimen, zodat nu meer zwerfvuil op straat blijft liggen', is een veel gehoorde opmrking.

Leijen
Een inwoonster in wijk De Leijen in Bilthoven ziet het zwerfvuil hand over hand toenemen in haar wijk en ergert zich groen en geel aan het gedrag van vooral hangjongeren in de omliggende parkjes: 'Het is heel fijn dat overal extra verzamelcontainers verschijnen, maar waarom de gemeente vuilnisbakken in parkjes en speeltuinen weghaalt, is mij een raadsel. De gemeente kan toch aan haar klompen aanvoelen dat het dan helemaal een bende wordt?'

Jan Provostlaan
Bij controle van een parkje aan de Jan Provostlaan in Bilthoven blijken alle vuilnisbakken te zijn verdwenen. Ook in het speeltuintje achter de Jan Provostlaan is geen vuilnisbak meer te vinden. De inwoonster vertelt: 'Ik ruim alle achtergelaten blikjes, plastic zakjes en dergeljke altijd op, maar daar is geen beginnen meer aan. Het is ook vervelend, omdat ik geen van deze jongeren ken. Na verloop van tijd vertrekken zij weer in groepjes richting 'vlinders' en de Plusmarkt aan de overkant van de Kees Boekelaan en laten zij hun troep in onze buurt achter. Jammer, op deze manier gaat onze buurt zienderogen achteruit'.

Reactie
Communicatiewoordvoerder van de gemeente De Bilt Barry Smits geeft aan: 'Het klopt dat de gemeente al in 2016 een aantal afvalbakken heeft verwijderd. Dit staat los van omslag naar ondergrondse inzameling van afval. Afvalbakken in woonwijken en op speelplekken konden worden gehandhaafd wanneer inwoners deze adopteerden. Per saldo zijn toen 141 afvalbakken verwijderd. Dat heeft er niet toe geleid, dat er meer zwerfafval op straat terecht kwam. Wel bleek dat op enkele speelplekken maatwerk nodig was. In overleg met omwonenden, scholen en wijkraden heeft de gemeente destijds direct enkele afvalbakken teruggeplaatst. Zo is ook de prullenbak in de speeltuin achter de Jan Provoostlaan behouden'.

Meer berichten