Logo vierklank.nl
De bovengrondse container aan de Saturnuslaan kan niet vervangen worden door een ondergronds exemplaar.
De bovengrondse container aan de Saturnuslaan kan niet vervangen worden door een ondergronds exemplaar.

Van bovengronds naar ondergronds

De heer van Hesteren (85) woont in de Saturnuslaan in Bilthoven en is minder goed ter been. Wanneer hij de deur van zijn benedenwoning uitloopt kan hij zijn restafval in de bovengrondse container voor zijn deur aan de overzijde deponeren; een mogelijkheid voor alle 41 huishoudens in deze straat die binnenkort komt te vervallen.

door Henk van de Bunt

De gemeente geeft aan dat een aantal zaken belangrijk is bij het bepalen van de precieze plaats van de nieuwe containers: de bereikbaarheid voor vuilnisauto's, de afstand tot woningen, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de bodem, de aanwezigheid van verlichting en bomen, de verkeersveiligheid en het sparen van parkeerplaatsen'. De bewoners van de Saturnuslaan moeten voortaan met hun afval naar de Plutolaan.

Locatieplan
Begin januari heeft het College van Burgemeester en Wethouders het locatieplan vastgesteld: 'Op de kaart staan nieuwe containers, die de huidige bovengrondse containers vervangen. Maar ook bestaande ondergrondse containers. Nieuwe containers hebben we zoveel mogelijk geplaatst op de locaties van de huidige bovengrondse containers. Dat is voor de gebruiker het duidelijkst. We letten er ook op dat de ondergrondse containers voor iedereen goed bereikbaar zijn. Het kan wel zijn dat de afstand tot de dichtstbijzijnde ondergrondse container wat groter is dan tot de oude bovengrondse containers.'

Vraag
De heer van Hesteren vraagt zich af waarom die restafvalcontainer bij hem aan de overkant niet omgebouwd wordt naar een nieuwe ondergrondse container. Dat scheelt voor de bewoners van de Saturnuslaan een toch met het restafval. Eenzelfde situatie geldt voor de noordelijker gelegen Uranuslaan. De gemeente reageert: 'Het was vanwege de ondergrondse infrastructuur van leidingen en kabels helaas niet overal mogelijk om ondergrondse containers te plaatsen op dezelfde plaatsen als de bovengrondse containers. Dat pakt voor de één gunstiger en voor de ander soms minder gunstig uit. We hebben ons in de locatiekeuzes wel aan de richtlijn gehouden dat de ondergrondse containers maximaal 150 meter van de woning staan. Die locaties zijn in het voortraject ook aan de orde geweest tijdens inspraakavonden, op basis waarvan nog enkele aanpassingen zijn gemaakt. Dat neemt niet weg dat voor sommige inwoners de loopafstand groter is en dat dit als nadelig kan worden ervaren. Uiteindelijk blijft het doel de hoeveelheid restafval ten behoeve van het milieu terug te dringen en de kosten voor afvalinzameling verder te beperken'. Wethouder Anne Brommersma: 'We zagen in de eerste drie maanden van het jaar al een daling van 30% in de hoeveelheid aangeboden restafval na de wijziging in scheiding via de kliko's. De verwachting is, dat deze daling zich dit jaar zal doorzetten dankzij de plaatsing van de ondergrondse verzamelcontainers. Met de hulp van inwoners streven we ernaar om de hoeveelheid restafval uiteindelijk te halveren. Zo werken we samen aan een duurzame gemeente en een schoner milieu'.

Meer berichten