Logo vierklank.nl
 Aandachtig luistert arbiter Erik Polders naar de argumentatie van de spelers om daarna een beslissing te nemen.
Aandachtig luistert arbiter Erik Polders naar de argumentatie van de spelers om daarna een beslissing te nemen.

Bridgearbiter Erik Polders geniet nog steeds van het spel

Zoals bij veel arbiters in welke sport dan ook is bij Erik Polders uit Maartensdijk ook de interesse voor het arbitreren ontstaan vanuit de beoefening van dien sport. Arbitreren geeft de kans om meer met bridge bezig te zijn en te streven naar optimaal spelplezier bij deze denksport. Indien nodig past daar een rechtvaardig oordeel van de arbiter bij. Erik Polders gaat daar voor.

door Kees Diepeveen

De belangstelling en interesse voor het bridgen is bij Erik Polders ontstaan in de tachtiger jaren toen de AVRO een bridgecursus uitzond op televisie. Jaren later is Erik lid geworden van Bridgevereniging Concordia '86 in De Bilt en heeft zich daar als speler ontwikkeld. Gaandeweg ging zijn interesse uit naar het arbitreren en volgde hij via de Nederlandse Bridge Bond een arbitragecursus A. Erik: 'Dat is voor het regioniveau waarop ik arbitreer voldoende. Er is ook nog een arbitrage-cursus B, maar dat is meer voor arbiters van grote verenigingen of mensen met ambitie naar een hoog arbitrair niveau. Je moet daar onder andere diepgaande spelregelkennis voor bezitten'.

Kleur bekennen
Op de vraag aan Erik Polders of arbitrage in de bridgesport nodig is komt er direct een heel resoluut antwoord. Erik: 'Zeer zeker. De spelers dienen heel 'to the point' en serieus te zijn. Wanneer spelers dat niet zijn dan kunnen er allerlei onregelmatigheden optreden als: verzakingen, onjuist kleur bekennen, onjuist bieden, voor de beurt bieden om maar eens een aantal zaken te noemen. Wanneer spelers dit soort zaken ervaren en zich benadeeld voelen kan arbitrage ingeroepen worden om te laten beoordelen wat rechtvaardig is en wat niet'. Dit doet men door 'arbitrage' te roepen. De kern voor mij is dan: trachten de onregelmatigheid recht te zetten zonder de bedoeling daarvoor straf uit te delen. En meestal lukt dat ook wel'.

Analyse
Erik arbitreert bij zijn eigen bridgevereniging in De Bilt en op verzoek bij de bridgevereniging in Hollandsche Rading. Hier worden de beslissingen van de arbiter vrijwel altijd geaccepteerd. Wanneer dat niet zo is bestaat daarvoor een procedure. Erik: 'Dan wordt een arbitraire beslissing opnieuw gewogen binnen de Technische Commissie van de vereniging. Daar maken andere arbiters en een wedstrijdleider deel van uit. Zij maken een analyse van de situatie en komen met een beslissing. Een eerdere beslissing kan dan herzien worden. Op hoog bridgeniveau gebeurt dit nogal eens. Dan wordt zelfs de protestcommissie van de Bridge Bond ingeschakeld. Soms moet zo diepgaand overlegd worden dat een beslissing wordt aangehouden en de uitslag later volgt'.

Denksport
Bridge is een kaartspel, dat onder de noemer denksport geplaatst kan worden. Het spel vereist concentratie, geheugen en logisch denken en goede samenwerking tussen partners (bridge is een teamsport: je speelt als paar tegen een ander paar). Bridgen bestaat uit de delen bieden en spelen. Een goed bridgepaar begrijpt en vertrouwt elkaar, zodat ze effectief tot een 'contract' komen. Na het bieden wordt gespeeld, waarbij ieder paar zo veel mogelijk slagen probeert te maken.

'Bridge is een ontzettend leuke denksport' aldus Erik 'Daarom bridge ik zelf nog steeds bij Concordia'86 in De Bilt. Dat doe ik in een schema met twee andere arbiters zodat ik 1 x per drie weken arbitreer en in Hollandsche Rading op verzoek. Maar als ik arbitreer zijn rechtvaardigheid en eerlijkheid belangrijke elementen die ik ook als norm hanteer in het dagelijks leven. Jammer dat de jeugd zo weinig belangstelling heeft voor bridge. Verjonging is goed voor de sport. Op de club ontvangen we jeugd en jeugdigen met open armen'.

Meer berichten