Logo vierklank.nl
Zicht op de eerder bedachte nieuwe inzamelplek vanuit een appartement op de Sperwerlaan.
Zicht op de eerder bedachte nieuwe inzamelplek vanuit een appartement op de Sperwerlaan.
Algemeen

Niet op voettocht met afval

Inwoners blij met aanpassing inzamelbeleid

door Henk van de Bunt

Bewoners van de Sperwerlaan in Bilthoven probeerden eind 2017 de afvalinzameling van hun appartementen in andere banen te leiden. Namens hen gaf woordvoerder en bewoner Lex Jazet aan bezwaar te maken tegen het gegeven dat hun (eigen) container verwijderd zou worden en dat hun afval in een ondergrondse container naast de ingang van het Noord-Houdringe bos zou moeten worden gedeponeerd.

Eerder had de gemeente aangegeven: 'In het vastgesteld gewijzigd afval-inzamelbeleid is geen ruimte meer voor het ongewijzigd doorzetten van de huidige inzamelstructuren, ook niet van de bovengrondse verzamelcontainers. In uw situatie komt een ondergrondse container aan de overzijde van de Sperwerlaan; deze locatie deelt u met de appartementencomplexen aan de overzijde. Gebleken is dat daar, zowel bovengronds als ondergronds, de meeste ruimte beschikbaar is. Ook liggen verhoudingsgewijs de meeste aansluitingen (huishoudens), die gebruik gaan maken van deze locatie, aan deze zijde van de Sperwerlaan'. De gemeente gaf verder aan het met de bewoners eens te zijn, dat het niet ideaal was om de weg te moeten oversteken, maar dat de afstand viel binnen de gestelde kaders: 'Wij zullen nog nader onderzoeken op welke wijze wij het oversteken beter kunnen faciliteren, want dit is zeker een drukke weg'.

Niet gelukkig
Onlangs berichtte de projectleider uitvoering Inzamelingsplan, dat de container 'aan de overkant' niet is geplaatst. 'Ook vanaf die andere kant (Woodland Residence) was men niet gelukkig met de plaatsing van deze container. Daarom is besloten de huidige situatie te handhaven. Wel gaan we op zoek naar een manier om de mogelijkheid van afvalscheiding te verbeteren'. Lex Jazet vertelt nog: 'In mijn laatste mondelinge contact werd aangegeven dat handhaving van onze rolcontainer ook een optie was en dat eind juli zou worden beslist. Wij hebben laten weten graag betrokken te willen blijven bij de zoektocht naar verbeteringen in onze afvalscheiding.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>