Arie Kemp krijgt een insigne opgespeld door de voorzitter ter ere van zijn 12,5 jarig jubileum.
Arie Kemp krijgt een insigne opgespeld door de voorzitter ter ere van zijn 12,5 jarig jubileum.

Mystery guest bij Kunst en Genoegen

Algemeen Algemeen

door Kees Diepeveen

Op zaterdag 30 juni heeft muziekvereniging Kunst en Genoegen uit Maartensdijk haar 95-jarig jubileumconcert gegeven in De Vierstee. Er werd een muzikale reis door de tijd en de rijke historie van de vereniging gemaakt. In het programmaboekje voor het concert werden ook een aantal hoogtepunten uit de geschiedenis van de vereniging genoemd. Maar vooral de 'mystery guest' gaf een verrassend tintje aan de avond.

In de voorpublicatie was de mystery guest wel aangekondigd maar over de rol en de identiteit van deze bijzondere gast kon toen niets naders verteld worden. Dat kwam omdat de mystery guest aan het uitreiken van jubileuminsignes was gekoppeld wat voor iedereen een verrassing moest blijven. Het enige wat aan het begin van het concert hierover kon worden prijsgegeven was dat deze bijzondere gast pas na de pauze aan bod zou komen.

Bromsnor
De mystery guest van de avond was Henk Veenstra, oud (mede-)regisseur van Swiebertje, de in de zestiger- en zeventiger jaren populaire jeugdserie op tv van de NCRV. In het 50 jarig jubileumjaar in 1973 heeft Kunst en Genoegen meegedaan aan een uitzending van Swiebertje. Er moest een serenade gebracht worden aan veldwachter Bromsnor voor zijn ambtsjubileum. Eén van de nog spelende leden van de muziekvereniging de heer Kees Bos heeft nog aan die opname meegewerkt. En omdat hij juist in dit jubileumjaar 70 jaar spelend lid is van Kunst en Genoegen is bedacht dat het leuk zou zijn om dit hoogtepunt in de bestaansgeschiedenis te verbinden met het feestelijke feit dat Kees Bos al 70 jaar als muzikant bij de verenging is betrokken. Henk Veenstra die inmiddels 93 jaar oud is en al heel lang in Hollandse Rading woont werd gevraagd of hij Kees Bos het jubileuminsigne wilde opspelden. Dat heeft hij met veel plezier en enthousiasme gedaan.

Swiebertje
Het item van de mystery guest werd ingeleid door twee jeugdleden van Kunst en Genoegen. Carmen Remkes en Finn Schuitema, speelden samen op saxofoon de tune van de televisieserie Swiebertje. De vraag aan het publiek was wie de tune herkende. Natuurlijk was dat een schot voor open doel. De hele zaal zong uitbundig mee. De opkomst van Henk Veenstra was voor leden en publiek een grote verrassing.

Meer jubilea
Op deze jubileumavond waren er nog meer jubilea te vieren van leden, die al langere tijd lid zijn van Kunst en Genoegen en die in zonnetje gezet werden. Joke Knaap als jubilaris met 50 jaar lidmaatschap van de vereniging, Anouk Oostveen en Arie Kemp 12 ½ jaar lid. Voorzitter van de vereniging Nel Raven vierde haar jubileum van 60 jaar muzikant! Alle jubilarissen ontvingen uit handen van de voorzitter een insigne met bijbehorende oorkonde van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, het overkoepelend orgaan van alle regionale muziekbonden. Voorzitter Nel Raven zelf werd gehuldigd door dirigent John Leenders. Zo leverde de jubileumavond niet alleen prachtige muziek op maar ook een aantal heel trotse jubilarissen.

Joke Knaap krijgt het insigne ter ere van haar 50 jarig jubileum opgespeld door voorzitter Nel Raven.
Voorzitter Nel Raven krijgt haar insigne voor haar jubileum als 60 jaar muzikant overhandigd van dirigent John Leenders.
Mystery guest Henk Veenstra speldt het insigne op bij Kees Bos voor zijn 70 jarig jubileum.
Anouk Oostveen krijgt het insigne ter ere van haar 12,5 jarig jubileum opgespeld door voorzitter Nel Raven.
!