Koe Sijtje (en foto) van Harry Heeman uit Middenbeemster geniet.
Koe Sijtje (en foto) van Harry Heeman uit Middenbeemster geniet.

Vrome voetballers, dartelende koeien en amechtige honden

Algemeen Algemeen

De foto van de 'zittende' koe in een vorige Vierklank heeft mij aan het hernieuwd denken gezet voor wat betreft het 'wel-zijn' van dieren; bijvoorbeeld, dat er ogenschijnlijk geen enkele relatie bestaat tussen voetballers en koeien; of alleen dan wanneer de tijd daar is en zowel voetballers als koeien de wei in worden gestuurd.

Wat zijn koeien blij wanneer zij dartelend vanuit de stal de vrijheid (her-)krijgen en zonder enige belemmering mogen rondspringen op het malse weilandgras. Ik betwijfel of dat voor voetballers ook geldt; de gezichten zijn meestal nogal strak gespannen wanneer ze het veld betreden. De rituelen die sommige voetballers tentoonspreiden, komen voor de doorsnee toeschouwer nogal komisch over; de ene sportman kust het gras, de ander slaat een kruisje. Weer een ander is een korte wijle in diep contact verzonken met een voorvader, of met Allah of zo. Dikwijls ook worden de beide armen devoot richting de hemel gestoken; dat accentueert het schouwspel in niet geringe mate. Maar let op: het is geen komedie, het is bittere ernst!  

Spugen
Wat koeien niet doen in 'de wei' maar voetballers nadrukkelijk wel is spugen op het veld. Tjonge, waar halen ze die enorme volumes spuug vandaan? En het gaat maar door 2 x 45 minuten lang. Daar moet je ook in gedachten nog de 'verlenging' bij optellen. Men zegt wel eens dat je nooit je eigen nest moet bevuilen, maar als je het voetbalveld, jouw domein als voetballer dus, zo onophoudelijk en op de meest onsmakelijke wijze, besmeurt, dan is dat toch niet anders te bestempelen dan dat je jouw eigen nest bevuilt!

Niet spugen
Wat heeft Nederland genoten van het damesvoetbal. Ik heb er op gelet, maar geen enkele dame misdroeg zich op een wijze zoals de spugende man-collegae dat deden. Niet waar het betreft het gebruikelijke spugen bij de mannen, noch over het maken van enorme misbaar als ze tegen de vlakte werden gelopen. Het is usance dat mannelijke voetballers dikwijls luidkeels kermen om te pogen hun tegenstander een kaart (van welke kleur dan ook) aan te smeren. Ook het zgn. 'matennaaien' valt bij de dames niet te bespeuren. En - zoals door het mannelijke deel van de bevolking wel beweerd wordt - valt te betwijfelen of het niveau van voetballen bij de dames nu echt zoveel lager ligt. Onze voetbaldames zijn favoriet, zijn enthousiast, energiek en overtuigend internationaal kampioen. Maar het Nederlands nationaal elftal komt - dit keer - de grens niet over.

Heet
We bevinden ons gelukkig weer in een jaargetijde waarbij sprake is van warme dagen met een uitbundig schijnend zonnetje. Dan is het heerlijk warm en wij laten ons lekker koesteren door de zon. Soms is het heet en zoeken we graag schaduw op. De meeste mensen vinden vee in de wei, koeien bijvoorbeeld, een prachtig gezicht. Het hoort bij Nederland. Onze landsregering doet graag aan regelgeving en dat vinden we vaak een plaag; deregulering is dan ook alom de vraag. Al jaren verbaas ik me erover dat één zaak niet geregeld is en wel dat houders van vee niet verplicht worden gesteld er voor zorg te dragen dat weiden voorzieningen krijgen waardoor vee als koeien de schaduw kunnen opzoeken als de zon onbarmhartig schijnt. In een vroegere woonplaats hadden wij een aardige hooggeleerde buurman, die koeien- gedragskunde had gestudeerd. Heus waar! Wat zou ik hem graag vragen of de gedachte weilanden te voorzien van schaduwplekken, zo'n gekke gedachte is. Als er volwassen bomen in de weilanden zouden staan lijkt een extra voorziening niet zo nodig. Maar in welke wei is dat het geval?

Aangelijnd
Dan nog wat; het heeft eveneens met dierenwelzijn te maken. Heel vaak zie je, dat de hond wordt uitgelaten, al kuierend door wat straten in de buurt van het baasje. Dat is een goede zaak. Maar wat je helaas ook dikwijls, het lijkt wel steeds vaker, ziet is dat de hond aangelijnd wordt uitgelaten terwijl het baasje in een fors tempo fietst. Wandelen met de hond kost kennelijk teveel tijd. Ik ga niet beschrijven welk een marteling zoiets is voor de hond. Zeker bij heet weer. Soms komt men op de onzalige gedachte met de hond rennend en jij fietsend naar het winkelcentrum vier kilometer verderop te gaan, om te shoppen. De hond rent wel weer vier kilometer braaf mee terug. Heeft het beestje een andere keuze?

In België is het verboden te fietsen met de hond, los of vast, met of zonder hulpmiddel (springer). Het is niet enkel voor je eigen veiligheid en/of de veiligheid van het dier, maar vooral voor de andere weggebruikers.

Welzijn
Ik vind de Partij voor de Dieren best sympathiek, maar nog nooit heb ik die partij erop betrapt dat ze actie in voornoemde geest gingen voeren om deze onbewuste/onbedoelde dierenmishandeling te stoppen, of om mensen minstens bewust te maken. Overigens zou het ook de andere locale of landelijke partijen sieren indien ze genoemde misstanden tot een politiek speerpunt zouden maken.   

Men kan het verwijt opperen, dat ik zelf niets doe tegen de geschetste toestanden. Dat is dan terecht en als enig verweer werp ik tegen, dat ik noch koe noch hond heb.

De foto van de 'zittende' koe in een vorige Vierklank heeft mij aan het hernieuwd denken gezet voor wat betreft het 'wel-zijn' van dieren.

Karel Beesemer

Hond naast de fiets is in België verboden.
Een voetballer vertoont zijn kunstje.
Wat heeft Nederland genoten van het damesvoetbal.
Een koe in de wei.
!