Logo vierklank.nl
De zaal stroomt vol en het geluid zwelt aan.
De zaal stroomt vol en het geluid zwelt aan.
Algemeen

Bewonersavond werkzaamheden A27 en de gemengde gevoelens

Dinsdag 3 juli vond er een bewonersavond plaats in het Dorpshuis in Hollandsche Rading over de vorderingen van de werkzaamheden van de verbreding van de A27.De avond was georganiseerd door 3Angle (uitvoerder van de werkzaamheden) en Rijkswaterstaat (regievoerder). De avond ging over de nieuwe inrichting van het viaduct over de Vuurse Dreef en de geluid- en lichthinder van de A27.

door Henk van de Bunt

Robert van den Dijsse van 3Angle toont een ontwerp van de nieuwe inrichting van het viaduct dat tot stand is gekomen in overleg met 3Angle, een vertegenwoordiging van de inwoners en de gemeente De Bilt. Het ontwerp laat zien dat de parkeerplaatsen aan de noordzijde van het viaduct verdwijnen. Alle parkeerplaatsen komen in het ontwerp achter de pilaren aan de zuidzijde van het viaduct en het totaalaantal blijft ongewijzigd. De vernieuwde parkeerplek kan vanaf de Spoorlaan worden ingereden en net voor spoorwegovergang weer worden verlaten.

Kunst
De locatie van de fietsenstalling blijft ongewijzigd evenals de 'Kiss and Ride'- plek aan de noordkant. De afvalcontainers worden ondergronds geplaatst. Het ruiterpad blijft in tegenstelling tot eerdere toezeggingen zoals het was. Er komt ook in de nieuwe situatie dus geen ruiterpad onder het viaduct. De vraag of er in Hollandsche Rading, evenals in Groenekan en Maartensdijk, kunst komt, wordt in eerste instantie ontkennend beantwoord. In Hollandsche Rading is gekozen voor veiligheid en er is in overleg met de gemeente een oplossing gezocht voor de containers. Mocht er dan nog geld over zijn, dan kan dit voor kunst onder het viaduct kunnen worden aangewend. De kans hierop is volgens Van den Dijsse niet groot. Een aantal aanwezigen betreurt dit zeer. De voorzitter van 'Samen voor Hollandsche Rading', Thijs van der Wel, stelt dat er hard gewerkt wordt om alsnog te proberen een kunstproject in Hollandsche Rading uit private middelen, bijv. crowdfunding, te realiseren. Bij de gemeente hoeft niet te worden aangeklopt, omdat zij al in de ondergrondse afvalcontainers hebben geïnvesteerd.

Geluid
Niels Hubbers van Rijkswaterstaat begint met de opmerking dat hem berichten hebben bereikt als zou de geluidwering naar behoren werken. De zaal reageert tegengesteld: 'U heeft ons bij het begin van het project beloofd, dat de geluidhinder zou afnemen en nu merk ik dat deze juist toeneemt'. Dit wordt door meerderen bevestigd. De enigen die er nu duidelijk voordeel bij hebben zijn de inwoners aan de westzijde van de A27, die voor het eerst over een geluidvoorziening beschikken. Voor de bewoners aan de oostzijde van de A27werd een ander geluid vernomen. Het besluit de geluid-reducerende laag op het geluidscherm aan te brengen aan de kant van de bewoners van de Spoorlaan i.p.v. aan de kant van de A27 blijkt op veel onbegrip te stuiten: 'Je moet het daar aanbrengen waar het geluid wordt gemaakt, dus de kant van de weg', was een in vele varianten geuite reactie.

130 km p/u
Ondanks vragen van verschillende kanten zal er niet worden gemeten door RWS om er achter te komen of de hinder is toegenomen: 'Wij berekenen aan de hand van het gebruik van de weg' was het verweer van de heer Hubbers. Hij zegt, dat wanneer inwoners in Hollandsche Rading het geluid willen meten, zij dit zelf moeten financieren. 'Samen voor Hollandsche Rading' zegt toe een beperkte enquête te willen houden onder in inwoners om na afloop te meten of inwoners wel of niet tevreden zijn. Niels Hubbers besluit deze bijdrage met de mededeling dat er geen plannen zijn om de snelheid van de weg naar 130 km p/u te brengen.

Lichthinder
Niels Hubbers vervolgt met informatie over de verlichting: 'De nieuwe lampen zijn 3 meter hoger geplaatst dan de vorige. In die nieuwe 18 m hoge masten is Led-verlichting geplaatst en die straalt feller en witter licht uit dan bij de oude verlichting het geval was'. Hij verzekert dat wanneer de weg gereed is de lampen om 23.00 uit zullen gaan en om 05.00 u weer zullen worden ontstoken. Omdat er over de 'kwestie verlichting' Kamervragen (aan de minister) zijn gesteld kan en mag hij thans niets meer over deze kwestie zeggen.

Schade
Aan het eind van de avond vragen inwoners hoe het staat met de schaderapportages. Er zijn nogal wat inwoners, die schade aan hun huizen hebben ondervonden door de verbreding van de A27. Rijkswaterstaat stelt dat de schaderapportages nog niet door hen zijn ontvangen. Zodra die binnen zijn zal er contact met de bewoners worden opgenomen.

Meer berichten