Logo vierklank.nl
RM Op den bocht.jpg

Aan de Achterweteringseweg 70 ligt boerderij De Twaalf Gaarden; mogelijk voorheen - blijkens deze foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema - ook bekend onder de naam 'Op den bocht'. Op de zandweg tussen de Achterweteringseweg en de Dr. Welfferweg werd vermoedelijk vanaf de zeventiende eeuw tol geheven. De tolboom stond tot 1892 bij de hoeve en vormde een bijverdienste voor de bewoners. Het zandpad had in de vol
RM Op den bocht.jpg Aan de Achterweteringseweg 70 ligt boerderij De Twaalf Gaarden; mogelijk voorheen - blijkens deze foto uit de digitale verzameling van Rienk Miedema - ook bekend onder de naam 'Op den bocht'. Op de zandweg tussen de Achterweteringseweg en de Dr. Welfferweg werd vermoedelijk vanaf de zeventiende eeuw tol geheven. De tolboom stond tot 1892 bij de hoeve en vormde een bijverdienste voor de bewoners. Het zandpad had in de vol
Historie

Toen en nu (nog)….

Met een foto van weleer, de camera van nu en tekst van overal ((dorps-)historici en eerdere publicaties) gaan we kriskras door de kernen van deze gemeente. [Henk van de Bunt]

Op den Bocht
De Korsen- of Korssesteeg wordt sedert 1964 in de 'Legger der wegen in de gemeente Maartensdijk' opgevat als een stuk van de Achterweteringseweg. Op den bocht ligt de boerderij, die tot 1880 werd bewoond door de weduwe van Cornelis van Zijtveld. De volgende boer was Hendrik Donselaar. Diens jongste dochter Aalbertje trouwde met Willem van Bemmel. Dit echtpaar kwam in 1909 op de boerderij.

Schonen
Links van de weg, voor de haag, staat op de foto een witte paal. Daaraan heeft de tolboom gehangen. De afgebeelde personen zijn (van links naar rechts): Hendrik, Gerrit en Aalbertje Donselaar. Ingevolge het raadsbesluit van 29 februari 1892 mocht nimmer enig houtgewas worden geplant op de noordwestelijke berm en de zuidoostelijke berm moest beschikbaar blijven voor het opslaan van onderhoudsmateriaal. Op de foto zijn Hendrik en Gert doende de noordwestelijke berm 'op te schonen'.

Naamgeving
Die 'oude' Korssesteeg kent geen aanwonenden en fungeerde uitsluitend als schakel tussen de Achterweteringseweg en de Dr. Welfferweg. Tussen 1850 en 1900 worden door B. en W. van Maartensdijk wel zeven verschillende omschrijvingen gegeven aan deze weg, meestal met behulp van de namen van de twee oude aansluitende wegen en de omringende gemeenten. In mei 2010 is er in het 'Beeldkwaliteitsplan Kromme Rijngebied +' opeens sprake van een andere Korssesteeg: 'De Korssesteeg is een nieuwe weg, voortkomend uit de herinrichting Noorderpark. Aan beide zijden van de weg ligt een bermsloot'. Hier wordt geduid op ten tijde van het Noorderparkplan aangelegde nieuwe weg mede ten behoeve de daar gebouwde nieuwe boerderijen.

Meer berichten