Logo vierklank.nl
V.l.n.r. Lennart Salemink, burgemeester Sjoerd Potters, Arie-Jan Ditewig en Commissaris van de Koning Willibrord van Beek.
V.l.n.r. Lennart Salemink, burgemeester Sjoerd Potters, Arie-Jan Ditewig en Commissaris van de Koning Willibrord van Beek.
Algemeen

Arie-Jan Ditewig geëerd met Stikkerplaquette

De VVD afdeling De Bilt hield zaterdag 7 juli in Eetcafé van Miltenburg in Bilthoven een zomerborrel, waarbij oud-wethouder Arie-Jan Ditewig van het hoofdbestuur van de VVD voor zijn bijzondere verdiensten en inzet voor de VVD de mr. D.U. Stikkerplaquette kreeg uitgereikt.

door Guus Geebel

De Stikkerplaquette is genoemd naar de eerste voorzitter van de VVD en wordt uitgereikt aan diegenen die zich minimaal twintig jaar meer dan bijzonder hebben ingezet voor de partij. Arie-Jan Ditewig deed dit ruim dertig jaar. Hij nam op 28 maart jl. afscheid als raadslid en ontving toen de Chapeau-penning van gemeente De Bilt. Ditewig was van 2006 tot 2014 wethouder namens de VVD in de gemeente De Bilt. Bijzondere resultaten zijn onder meer de ontwikkeling en realisatie van spoortunnels bij station Bilthoven en de Leijenseweg en de Life Science As.

Uitreiking
Na een inleidend woord van afdelingsvoorzitter Dick de Jong vertellen de nieuwe fractievoorzitter Leontine Kok en wethouder André Landwehr wat over de laatste ontwikkelingen. Daarna werd Ditewig toegesproken door Lennart Salemink, lid van het landelijk hoofdbestuur van de VVD. Hij gaat in op gebeurtenissen uit het politiek woelige jaar 1982 toen Arie-Jan lid van de VVD werd. 'Het was een bijzonder jaar.' Salemink weet als voormalig politiek-assistent van oud-minister Melanie Schultz van Haegen hoe lastig het is om 110 miljoen euro los te krijgen, maar dat kreeg Ditewig voor elkaar voor de bouw van de tunnels. 'Hij kreeg al een Koninklijke onderscheiding en de Chapeau-penning van de gemeente De Bilt en het hoofdbestuur van de VVD wilde daar met de Stikkerplaquette iets aan toevoegen.' Salemink reikt hem vervolgens de oorkonde en de plaquette uit.

Topklimaat
Arie-Jan Ditewig noemt de toekenning van de Stikkerplaquette een buitengewone eer, waarvoor hij het hoofdbestuur en degenen die hem hebben voorgedragen dankt. Als historicus weet hij natuurlijk wie Dirk Stikker was. 'Hij was van 1935 tot 1948 directeur van Heineken en vanaf zijn voorzitterschap van de VVD heeft hij politiek en bestuurlijk een imposante carrière opgebouwd.' Ditewig gaat ook nog in op de titel van het coalitieakkoord 'Samen bouwen aan een topklimaat': 'Dat topklimaat werd ondermeer zichtbaar met de totstandkoming van het Utrecht Science Park Bilthoven. Met Provincie, Rijk en het toenmalige Regiobestuur hebben we vanaf 2006 samen kunnen werken tot welzijn van de bevolking, volledig gesteund door de burgemeesters Tchernoff en Gerritsen en de gemeenteraad'. Hij dankt Commissaris van de Koning Willibrord van Beek voor zijn aanwezigheid. Een speciaal woord van dank is voor zijn vrouw Eugenie.    

Meer berichten