Logo vierklank.nl
Een luisterend ook voor hun kleindochter.
Een luisterend ook voor hun kleindochter.
Algemeen

Uitreiking Medaille van Verdienste in Zilver

Onder toeziend oog van zo'n zeventig genodigden reikte locoburgemeester André Landwehr op donderdag 5 juli de Medaille van Verdienste in Zilver uit aan de heer en mevr. Verholt uit Groenekan. De uitreiking vond plaats in de Kazerne aan de Kapeldwarsstraat 18c in Fort Blauwkapel in Utrecht.

door Walter Eijndhoven

De uitreiking van deze bijzondere medaille vindt slechts één à twee keer per jaar plaats maar aan een echtpaar was deze medaille nog nooit toegekend. Het echtpaar Verholt heeft dan ook heel wat betekend voor de Biltse samenleving.

Honneurs
Helaas kon burgemeester Sjoerd Potters zelf niet aanwezig zijn bij de uitreiking van deze medaille en nam loco-burgemeester Landwehr de honneurs waar. Uit de door Potters persoonlijk geschreven speech, bleek wat het echtpaar Verholt betekende voor Groenekan. Ongeveer vijftig jaar geleden verhuisde het echtpaar naar Groenekan, waar zij de laatste 25 jaar woonden aan de Groenekanseweg. Al vanaf hun komst stortten zij zich in het culturele leven en ondersteunden vele initiatieven. Zij stelden hun huis en atelier beschikbaar voor tentoonstellingen, zodat velen konden genieten van kunst en cultuur en stonden, dankzij een tentoonstelling in 1987 in het gemeentehuis van Maartensdijk, aan de bakermat van de Historische Vereniging Maartensdijk.

Muze
In 1993 namen zij het initiatief tot oprichting van 'Muze in 't Groen'. Uit de speech van Potters bleek dat zij nog veel meer deden voor de Groenekanse samenleving. Zij leverden hand- en spandiensten voor vele verenigingen en stichtingen, droegen bij aan de Oranjefeesten, ondersteunden het Groenekans Landschap en boden gastvrijheid aan de jaarlijkse benefietconcerten ten behoeve van restauratie en onderhoud van molen Geesina.

Geliefd
Ook onder buurtbewoners waren zij geliefd. 'Wij woonden jarenlang aan de Copijnlaan, naast de familie Verholt', vertelt ex-buurman Plantinga. Het nieuws dat een verhuizing aanstaande was naar de Vijverlaan, sloeg dan ook in als een bom. Plantinga: 'Vreselijk vonden wij het dat onze buren zouden vertrekken. Maar, na een een paar jaar, kwam het huis naast de familie Verholt aan de Vijverlaan, te koop. En daar namen wij onze intrek, zodat wij opnieuw buren werden'.

Penthouse
Vorig jaar vertrok het echtpaar Verholt naar een penthouse in Bilthoven, vanuit hun woonboerderij in Groenekan. Hoog tijd voor vele Groenekanners iets terug te doen voor hen. Plantinga: 'In het diepste geheim werden voorbereidingen getroffen voor een onderscheiding. Aan vele verenigingen werd gevraagd of zij wilden meedoen. En dat wilden zij natuurlijk'. Donderdagmiddag 5 juli was het dan zover. Met een koets met twee paarden (Adlers en Joep) werden zij opgehaald van huis om hun Medailles van Verdienste in Zilver in ontvangst te nemen.

Meer berichten