Logo vierklank.nl
Dinsdag 3 juli was er in het Dorpshuis in Hollandsche Rading aan de Dennenlaan 57 een inloopavond, waarbij medewerkers van de gemeente aanwezig waren voor informatie over de ontwerpbesluiten voor dit project.
Dinsdag 3 juli was er in het Dorpshuis in Hollandsche Rading aan de Dennenlaan 57 een inloopavond, waarbij medewerkers van de gemeente aanwezig waren voor informatie over de ontwerpbesluiten voor dit project. (Foto: Henk van de Bunt)
Algemeen

Ontwerpbesluiten Tolakkerweg

Het College van Burgemeester en Wethouders is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor de locatie Tolakkerweg 138 in Hollandsche Rading.  Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is het initiatief van Tetteroo Bouw en Ontwikkeling BV om het voormalige tuincentrum aan de Tolakkerweg 138 te Hollandsche Rading te her-ontwikkelen tot woongebied.

Op het terrein zullen 18 eengezinshuizen worden gerealiseerd. De aanwezige voormalige bedrijfswoning blijft behouden en is eveneens opgenomen in het plangebied. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan 'Tolakkerweg 138, Hollandsche Rading' opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan kan met de daarbij behorende stukken digitaal worden ingezien op de landelijke voorziening http://www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.

HvdB

Meer berichten